LT   |   EN      Mano KU   |   

KU SvMF Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras vykdo užsakomuosius tyrimus sveikatos priežiūros, priklausomybių prevencijos ir kitų socialinių aktualijų temomis. Tyrimus vykdo kompetentingų mokslininkų komanda, turinti daugiametės mokslinės ir darbinės patirties įvairiose, su sveikata susijusiose, srityse.

Atliekami tyrimai

Bendras ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų asistuojamos terapijos metodiką, remiantis holistiniu sveikatos modeliu ir gyvūnų, asistuojančių terapijos procese, situacinės gerovės vertinimo metodiką. I etapo metu Klaipėdos universiteto suburta tarptautinė tyrėjų komanda kurs žmogaus ir terapijoje asistuojančio gyvūno gerovės teorinį-hipotetinį konceptą ir koncepcinį modelį.

Užsakovai: BĮ Lietuvos jūrų muziejus ir BĮ Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Trukmė: 2018-11-07 – 2019-02-07

Biudžetas: 52 547 Eur

Ikiprekybiniai pirkimai – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros priemonė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugų ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įsigijimui. Ikiprekybinių pirkimų pagrindinis tikslas – skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje.

Projekto vadovė – dr. Sonata Mačiulskytė.

Atlikti tyrimai

Finansavimo šaltinis: savivaldybės biudžeto lėšos, Socialinės atskirties mažinimo programa Nr. 12, priemonė „Senjorų metų paminėjimas Klaipėdoje“ (12.01.02.11.01).

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė

Trukmė: 2015-06-15 – 2015-12-01

Darbo grupė:
Doc. dr. Faustas Stepukonis
Doc. dr. Liutauras Kraniauskas

Biudžetas: 3 500 Eur

STIMC_ESPAD logoSTIMC_SIMM

http://www.espad.org/

ESPAD yra bendrų pastangų nepriklausomas mokslininkų grupių tyrimas, apimantis daugiau nei 40 Europos valstybių. Tai yra didžiausias pasaulyje mokslinių tyrimų projektas tiriantis paauglių narkotinių medžiagų vartojimą.

Bendras projekto tikslas – pakartotinai (kas 4 metus) rinkti duomenis apie narkotikų ir alkoholio vartojimą 15-16 metų amžiaus jaunimo tarpe, įtraukiant, kaip įmanoma, daugiau Europos šalių.

Užsakovas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Trukmė: 2015-03-02 – 2015-09-30

Darbo grupė:
Prof. dr. Arnoldas Jurgutis
Aelita Skarbalienė
Kristina Lekutienė

Biudžetas: 6 000 Eur