LT   |   EN      Mano KU   |   

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Bendruomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros poreikių tyrimai ir racionalių, orientuotų į ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą integruotos sveikatos priežiūros modelių mokslinis pagrindimas ir plėtra.

Balneologiniai geoterminio vandens poveikio žmogaus organizmui tyrimai, sukuriant moksliškai pagrįstus inovatyvius geoterminius produktus, nukreiptus į sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją. Baltijos jūros mikro ir makroorganizmų ištyrimas, jūrinių produktų poveikio ir panaudojimo sveikatinimo srityje tyrimai.

Išmaniųjų bioinžinerijos technologijų ankstyvai diagnostikai ir gydymui kūrimas ir tobulinimas, užtikrinant darnią žmogaus ir aplinkos sąveiką.

Pajūrio aplinkos komponentų ir veiksnių poveikio žmogaus sveikatai bei gerovei rekreacijos ir turizmo aspektais vertinimas bei šio poveikio prognozės Lietuvos pajūrio regionui demografinių pokyčių ir klimato kaitos sąlygomis atlikimas.

Dalia Marija Stančienė

School principal’s management competences for successful school development. TILTAI, 1, 63–75, 2018.
Olga Arhipova, Irēna Kokina, Alona Rauckienė –Michaelsson

Antibiotic prescription and clinical management of common infections among general practitioners in Latvia, Lithuania, and Sweden: a pilot survey with a simple protocol. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. Vol. 37, p.355-361, 2018.
Uga Dumpis, Annika Hahlin, Sonata Varvuolytė, Stephan Stenmark, Sarmīte Veide, Rolanda Valintelienė ,Asta Jurkevičienė, Johan Struwe

Mokslo ir šiuolaikinio meno ryšių konceptualumas: I. Leščinskaitės kūrybos kontekstas. Logos Nr. 94, p. 119-128, 2018.
Rita Vaičekauskaitė

Leisure time activities, perceived risks of drinking and selected socio-demographic variables as predictors of university students’ alcohol use. Social welfare interdisciplinary approach, p. 48-60, 2017.
Liudmila Rupšienė, Aleksandra Batuchina, Ingrida Baranauskienė, Regina Saveljeva

Illicit drug use among university students in Lithuania: age, gender differences and correlation with lifestyle. Social welfare interdisciplinary approach, p. 33-44, 2017.
Liudmila Rupšienė, Regina Saveljeva, Ingrida Baranauskienė, Aleksandra Batuchina

Pasekėjo įgalinimo prielaidų konstravimas. Logos Nr. 92, p. 198-205, 2017.
Rita Vaičekauskaitė

Švietimo sociologijos paradigmų reikmė ugdymo moksluose. Pedagogika : mokslo darbai. T. 129, Nr. 1, p. 5-14, 2018.
Kęstutis Trakšelys

Kūno kultūros ugdytojų subjektyvi asmeninė gerovė ir jos sąsajos su socialinės komunikacijos nuostata. Pedagogika : mokslo darbai t. 128, Nr. 4, p. 248–257, 2017.
Laimutė Kardelienė, Asta Šarkauskienė, Darius Masiliauskas

„Sveikata 2020“ politikos raida: jaunimo sveikata. „Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 1(76), p. 51-60, 2017.
Irena Misevičienė, Vita Špečkauskienė, Alona Rauckienė-Michaelsson

Eugenijos Adaškevičienės ir Neringos Strazdienės monografijos „Mokinių fizinio aktyvumo edukacija“ recenzija. Sporto mokslas Nr. 3(89), p. 61–64, 2017.
Alona Rauckienė-Michaelsson

The relationship between professional burnout and management competencies: the case of social pedagogues in Lithuania. Pedagogika : mokslo darbai t. 128, Nr. 4, p. 55–64, 2017.
Liudmila Rupšienė, Audra Skukauskaitė, Ingrida Baranauskienė, Lina Tiškuvienė

Pagyvenusio amžiaus moterų savijautai įtakos turintys veiksniai. Tiltai Vol 76, No 1, p. 101-111, 2017.
Nijolė Šostakienė, Ingrida Baranauskienė

Šeimos, auginančios vaiką su negalia, realybės mokslinis rekonstravimas. TILTAI, Vol 77, No 3, 39–50, 2017.
Rita Vaičekauskaitė, Brigita Kreivinienė

Neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje: situacija ir perspektyvos. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. P. 265–266, 2016.
Aelita Skarbalienė, Joana Bikulčienė,

The Correlations Between Mentors‘ Leadership Competencies And the Functions Performed by the Mentors. European Scientific Journal. Vol.12, No.8, p.1–13, 2016.
Aelita  Skarbalienė

Motivation and retention of voluntary, non-remunerated blood donors. Lithuanian case. Health Policy and Management. Vol. 1(9), p. 119-130, 2016.
Aelita Skarbalienė, Joana Bikulčienė

Praktikos mentorių lyderystės kompetencijų ir mentoriaus funkcijų įtaka plėtojant studentų lyderystės kompetencijas. Andragogika. Nr. 1(6), p. 40 – 57, 2016.
Aelita Skarbalienė

Mokytojų lyderystė ir jos sąsajos su švietimo kokybe. Švietimo problemos analizė. Švietimo ir mokslo ministerija. Nr. 16 (140). ISSN 1822-4156, 2016.
Aelita Skarbalienė

Studentų lyderystės kompetencijų pokytis studijų metu atliekant pedagoginę praktiką. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje, 6(1), p. 63-76, 2016.
Aelita Skarbalienė

Leadership, authority, and moral values in postmodern context. Logos. Nr.83, p. 140 – 147, 2016.
Aelita Skarbalienė

Information and Control Preferences and Their Relationship With the Knowledge Received Among European Joint Arthroplasty Patients, 2016
Seija Klemetti; Helena Leino-Kilpi ; Andreas Charalambous; Panagiota Copanitsanou; Brynja Ingadottir; Natalja Istomina;  Jouko Katajisto; Mitra Unosson;  Adelaida Zabalegui; Kirsi Valkeapää

The quality of recovery on discharge from hospital, a comparison between patients undergoing hip and knee replacement – a European study, 2016
Asa Johansson Stark, Andreas Charalambous, Natalja Istomina, Sanna Salantera, Arun K Sigurdardottir, Panayota Sourtzi, Kirsi Valkeapaa, Adelaida Zabalegui, Margareta Bachrach-Lindstrom

Nurse teacher candidates learned to use social media during the international teacher training course, 2015
Leena Salminen, Marja-Liisa Gustafsson, Liisa Vil´en, Pilar Fuster, Natalja Istomina, Evridiki Papastavrou

Can visitors visually distinguish successive coastal landscapes? A case study from the Curonian Spit (Lithuania), 2015
Ramūnas Povilanskas, Dalia Baziukė, Kęstutis Dučinskas, Arvydas Urbis

Kaip jaučiasi senjorai Klaipėdos mieste, 2015
Faustas Stepukonis, Liutauras Kraniauskas, Sigita Kraniauskienė, Arnoldas Jurgutis

Interdisciplinary perspectives on local and regional food in the South Baltic Region, 2015
Sarah Østergaard Brandt, Philipp Brinkmann, Indrė Būtienė, Andreas Diettrich, Andreas Håkansson, Bitte Müller-Hansen, Birthe Kofoed Mortensen, Viktoria Olsson, Anton Petrenko, Britta Will, Björn Ylipää

[Baranauskienė I.]. Kalbos reikšmė socialinės tikrovės pažinimui: Michailo Bachtino idėjos kokybinio tyrimo architektonikai // Logos. – 2019, Vilnius: „Logos“; Nr. 98, p. 104-111, ISSN 0868-7692, https://doi.org/10.24101/logos.2019.05

Skarbalienė A., [Skarbalius E.], Gedrimė L. Effective communication in the healthcare settings: Are the graduates ready for it? // Management – Journal of Contemporary Management Issues. – 2019, University of Split; Vol. 24, No. Special Issue, p. 137-147, ISSN 1331-0194, e-ISSN 1846-3363.

[Stančienė D. M.]. Vokiškojo idealizmo ir Rytų filosofijos recepcija Vydūno sąmonės filosofijoje // Logos. – 2019, Vilnius: „Logos“; Nr. 98, p. 45-55, ISSN 0868-7692, https://doi.org/10.24101/logos.2019.05

[Agostinis Sobrinho C. A.], Fernandes Dias A., Brand C., Norkienė S., Abreu S., Araujo Gaya A. C., Reis Gaya A., Lopes L., Moreira C., Mota J., Santos R. Adherence to Southern European Atlantic Diet and physical fitness on the atherogenic index of plasma in adolescents // Cadernos de Saude Pública = Reports in Public Health. – 2019, Rio de Janeiro: Cadernos de Saúde Pública; Sergio Arouca National School of Public Health, Oswaldo Cruz Foundation; Vol. 35 (12), Art. No. E00200418, p. 1-11, ISSN 0102-311X, e-ISSN 1678-4464, http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/public_site/arquivo/1678-4464-csp-35-12-e00200418.pdf

Strukčinskienė B., [Rauckienė-Michaelsson A.], Strukčinskaitė V. The links between suicidal behaviour and endorsement of myths about suicide in young people // Social welfare: interdisciplinary approach. – 2019, Šiauliai: Šiauliai university; Vol. 9 (1), p. 57-68, ISSN 2029-7424, e-ISSN 2424-3876, DOI: 10.21277/sw.v1i9.448

[Baranauskienė I.]. The convention on the rights of persons with disabilities versus the right to health care // Social welfare: interdisciplinary approach. – 2019, Šiauliai: Šiauliai university; Vol. 9 (1), p. 131-146, ISSN 2029-7424, e-ISSN 2424-3876, DOI: 10.21277/sw.v1i9.470

Skarbalienė A., [Skarbalius E.], Mikolajczak M. Emocinės kompetencijos profilis (PEClt): emocinės kompetencijos įsivertinimo instrumento validavimas // Biological psychiatry and psychopharmacology / Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija. – 2019, Vilnius: Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija; T. 21, Nr. 1, p. 15-20, ISSN 1648-293X, http://biological-psychiatry.eu/wp-content/uploads/2019/07/BPP_2019_v21_No1.pdf

Jatkauskienė B., Norkienė S., Nugaras M., [Norkutė-Macijauskė U.]. Visuomenės sveikatos specialistų veiklos socialinės reprezentacijos struktūra ir jos dinamika // Sveikatos mokslai. – 2019, Vilnius: „Sveikatos mokslai“; t. 29, Nr. 3, p. 27-39, ISSN 1392-6373, https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/06/27-39-1.pdf

[Stančienė D. M.]. Inter-Confessional Dialogue in Post-Secular Society // Religiski-filosofiski raksti XXV. – 2019, Rīga: Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts; p. 10-24, ISSN 1407-1908.

Skarbalius E., [Rauckienė-Michaelsson A.]. Assessment of the quality of studies by the students of health sciences. Lithuanian case // Revista TMQ – Techniques, Methodologies and Quality. Special Issue – Health Quality. – 2019, RIQUAL – Network of Quality Researchers; p. 33-48, ISSN 2183-0940.

Skarbalienė A., [Skarbalius E.], Gedrimė L., Rapolienė L. Self-assessment of communication skills of healthcare professionals: a quantitative study // Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2019 May 24th-25th, Rezekne: Rezekne Academy of Technologies; Vol. IV, p. 277-286, ISSN 1691-5887, http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3867

Skarbalienė A., [Skarbalius E.], Vasyliūtė I. Religiousness and spirituality in coping with a disability of the relatives: qualitative study // Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2019 May 24th-25th, Rezekne: Rezekne Academy of Technologies; Vol. III, p. 118-126, ISSN 1691-5887, http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol3.3868

[Leščinskaitė I.]. Dissemination of the concept of personal individuationn in modern philosophy and psychology (theoretical and historical overview of the concept development) // Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2019 May 24th-25th, Rezekne: Rezekne Academy of Technologies; Vol. II, p. 291-301, ISSN 1691-5887, http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3941/3753

[Vaičekauskaitė R.]. Nuo tarpdiscipliniškumo hibridinės kūrybos link. Sabolius, K. (2018). Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo. VU leidykla // Tiltai. – 2019, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (81), p. 165-170, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569.

[Larionovas A.]. Vydūnas apie meilę // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti. – 2019, Klaipėda: KU l-kla; p. 70, ISBN 978-609-481-029-9.

Skarbalienė A., [Skarbalius E.], Mikolajczak M. Emocinės kompetencijos profilis (PECLT): emocinės kompetencijos įsivertinimo instrumento validavimas // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti. – 2019, Klaipėda: KU l-kla; p. 106, ISBN 978-609-481-029-9.

[Stančienė D. M.]. Mokslo, meno ir doros samprata Vydūno filosofijoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija skirta Sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti. – 2019, Klaipėda: KU l-kla; p. 108, ISBN 978-609-481-029-9.

Oliveira-Santos J., Santos R., Abreu S., Lopes L., Moreira C., [Agostinis Sobrinho C. A.], Mota J. Diferenças nos níveis de adiposidade, aptidão cardiorrespiratória e atividade física diária de adolescentes com diferentes estatutos do IMC aos 6 anos de idade = Differences in adiposity, cardiorespiratory fitness and daily physical activity levels of adolescents with different BMI status at 6 years of age // Revista Portuguesa de Cirurgia = Portuguese Journal of Surgery. 23. Congreso Português de Obesidade. – 2019, Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cirurgia; Supl. Novembro 2019, p. 48, ISSN 1646-6918.

Santos R., Lopes L., Sousa-Sá E., Moreira C., [Agostinis Sobrinho C. A.], Abreu S., Martins S., Póvoas S. C., Silva P., Rodrigues B., Pereira J. R., Zhang Z., Pizarro A., Santos P. C., Rosário R. Protocol for developing Portuguese 24h Movement Guidelines for children and adolescents // 5th European Conference on Health Promoting Schools: Health, Wellbeing and Education: Building a sustainable future. 20-22 November 2019, Moscow, Russia [žodinis pranešimas]

Pursuit of inclusive education: inclusion of teachers in inclusive education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, 2018.
Ingrida Baranauskienė, Diana Saveikienė

Самооценка своего здоровья учителя физической культуры как фактор, определяющий качество его профессиональной деятельности. Self-evaluation of physical education teachers’ health as a factor for quality of professional activities. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, p.75-84, 2018.
Laimute Kardeliene, Arturas Razbadauskas

Pecularities of transition of young people with disabilities to adult life. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, p. 179-189, 2018.
Rita Virbalienė, Ingrida Baranauskienė

Preconditions for the successful integration of disabled persons into the labour market. EDUCATION SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, p. 378-387, 2018.
Ingrida Baranauskienė, Ilona Dobrovolskytė

Мотивация положительного отношения литовских учащихся старших классов к урокам физической культуры. Спорт – дорога к миру между народами : материалы III Международной научно-практической конференции : 17-19 октября, 2017 г. Москва : Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, p. 108-114, 2017.
Laimutė Kardelienė, Asta Šarkauskienė

Evaluation of the correlation between blood serum biochemical parameters and fattening indicators in pigs grown under standardized conditions. Tagung Schweine- und Geflügelernährung : Tagungsband : 21.- 23. November 2017, Lutherstadt Wittenberg. Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2017. p. 236-238.
Ramutis Klimas, Asta Klimienė, Ramutė Mišeikienė, Paulius Matusevičius

Evaluation of the correlation between blood serum biochemical parameters and fattening indicators in pigs grown under standardized conditions. Tagung Schweine- und Geflügelernährung : Tagungsband : 21.- 23. November 2017, Lutherstadt Wittenberg. Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2017. p. 236-238.
Ramutis Klimas, Asta Klimienė, Ramutė Mišeikienė, Paulius Matusevičius

Characteristics of self-determination of students with disabilities. EDUCATION SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, p. 105-116, 2017.
Liudmyla Serdiuk, Ingrida Baranauskienė

Peculiarities of training for career of learners with mild intellectual disabilities. EDUCATION SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, p.295-306, 2017.
Rita Virbalienė, Ingrida Baranauskienė

Adaptation of the Organizational Learning Culture (OLC) Dimension Methodology in the Israeli Local Authorities Context. Discourse and Communication for Sustainable Education, vol. 9, no. 1, p. 50-63, 2018.
Alona Eisenberg, Svetlana Ignatjeva, Dzintra Iliško, Alona Rauckiene-Michaelsson

Relations of psychological factors to the dynamics of heart rate variability parameters over two years after cardiac surgery. Journal of Psychosomatic Research Volume 109, p. 90, 2018.
Margarita Beresnevaitė, Rimantas Benetis, Šarūnas Kinduris, Albinas Stankus, Ričardas Kubilius

Sergamumo ir mirtingumo tendencijos Lietuvoje. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga p. 125., Klaipėda,: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Kristina Jackutė, Egidijus Skarbalius

Asmens prigimtinės fizinės galios ir jų plėtotė taikant I. Kanto filosofinę prieigą. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga p. 96., Klaipėda,: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Asta Šarkauskienė, Arvydas Juozaitis, Laimutė Kardelienė

Lietuvos gyventojų skaičiaus raida. Teritorinis pasiskirstymas. Vidaus ir išorės gyventojų migracija. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga p. 116., Klaipėda,: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Ineta Sausdravaitė, Egidijus Skarbalius

Lietuvos gyventojų santuokinė ir šeiminė sudėtis: 2001 ir 2011 metų lyginamoji analizė. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga p. 112., Klaipėda,: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Aistė Savickienė, Egidijus Skarbalius

„Valia gyventi“: Vydūnas, Schopenhaueris, Nietzsche. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga p. 141., Klaipėda,: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Dalia Marija Stančienė

Lietuvos gyventojų sudėtis pagal lytį ir amžių. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 20-oji Vydūno tarptautinė mokslinė konferencija : konferencijos medžiaga p. 122., Klaipėda,: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Simona Uginčiūtė, Skarbalius Egidijus

The culling analysis of sows of different breeds and parities. Gyvūnų fiziologijos ir patologijos aktualijos : tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir tezės : p. 46, Kaunas, 2017 rugsėjo 28-29 d. = Actualities in animal physiology and pathology : international scientific conference : programme and abstracts : Kaunas, 28-29 September, 2017.
Ramutis Klimas, Asta Klimienė

Universitetinio jaunimo alkoholio vartojimas ir jo ryšys su gyvenimo būdu. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. p. 30.
Liudmila Rupšienė, Ingrida Baranauskienė, Regina Saveljeva,  Aleksandra Batuchina

Universitetinio jaunimo susilaikymas nuo narkotikų jo pasiūlos atveju: ryšys su amžium, lytimi ir gyvenimo būdu. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. p. 31.
Liudmila Rupšienė, Ingrida Baranauskienė, Regina Saveljeva, Aleksandra Batuchina

2016-05-27 2016 ATEE Spring Conference “Education for Healthy Society” skaitytas pranešimas „Leadership Development in the Studies of Health Sciences: the Assessment of Students’ Needs. Aelita Skarbalienė

2016-04-22 Baltic Sea Region Primary Health Care Research Network konferencijoje skaitytas pranešimas „The PEI validation project in Lithuania and Latvia“ Aelita Skarbalienė

2016-04-22 Baltic Sea Region Primary Health Care Research Network konferencijoje skaitytas pranešimas „Natural experiment in the PHC context” Aelita Skarbalienė

2016-04-06 Klaipėdos universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu skaitytas pranešimas „Neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje: situacija ir perspektyvos“ Aelita Skarbalienė

2016-03-18 Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos Jūrininkų ligoninės organizuotoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje skaitytas plenarinis pranešimas „Inovatyvi neatlygintina kraujo donorystė“ Aelita Skarbalienė