LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Darbuotojai

Direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Tel. (8 46) 39 85 78
El. paštas alona.rauckiene-michaelsson@ku.lt

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Disertacijos darbo tema: Meninės kūrybos edukacinė reikšmė asmens individuacijos procese: transformacinio poveikio prielaidos, galimybės ir ribos.

El. paštas ilescinskaite@gmail.com

Disertacijos darbo tema: Profesinės karjeros istorijos: asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, naratyvas

El. paštas / telefonas centre

Projektų specialistė

El. paštas indre.zalaite@ku.lt

Specialistas

El. paštas larionovas@inbox.lt

Dėl informacijos apie darbuotojus dirbančius STIMC priklausančiuose projektuose teirautis centre.