LT   |   EN      Mano KU   |   

Direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Tel. (8 46) 39 85 78
El. paštas alona.rauckiene-michaelsson@ku.lt

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

El. paštas / telefonas internete

Mokslo darbuotojas

El. paštas / telefonas centre

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Disertacijos darbo tema: Meninės kūrybos edukacinė reikšmė asmens individuacijos procese: transformacinio poveikio prielaidos, galimybės ir ribos.

El. paštas ilescinskaite@gmail.com

Disertacijos darbo tema: Profesinės karjeros istorijos: asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, naratyvas

El. paštas / telefonas centre

Disertacijos darbo tema: Negalios studijos mokantis tarnauti bendruomenei kaip prielaida sveikatos priežiūros specialistų profesionalizacijai.

El. paštas / telefonas centre

Specialistas

El. paštas / telefonas centre

Specialistas

El. paštas larionovas@inbox.lt

Specialistė

El. paštas stimc.svmf@ku.lt

Dėl informacijos apie darbuotojus dirbančius STIMC priklausančiuose projektuose teirautis centre.