LT   |   EN      Mano KU   |   

Direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Tel. (8 46) 39 85 78
El. paštas alona.rauckiene-michaelsson@ku.lt

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

El. paštas / telefonas internete

Vyriausioji mokslo darbuotoja

El. paštas / telefonas centre

Vyriausioji mokslo darbuotoja

El. paštas gitana.tolutiene@gmail.com

Vyriausioji mokslo darbuotoja

El. paštas rita.vaicekauskaite@ku.lt

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas vineydreamz@gmail.com

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas justina.kievisiene@gmail.com

Vyriausias mokslo darbuotojas

El. paštas / telefonas centre

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Disertacijos darbo tema: Meninės kūrybos edukacinė reikšmė asmens individuacijos procese: transformacinio poveikio prielaidos, galimybės ir ribos.

El. paštas ilescinskaite@gmail.com

Disertacijos darbo tema: Kritinio socialinio darbo kompetencijų plėtotė taikant mokymosi tarnaujant bendruomenei socialiniame darbe metodą universitetinėse studijose.

El. paštas / telefonas centre

Disertacijos darbo tema: Profesinės karjeros istorijos: asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, naratyvas

El. paštas / telefonas centre

Disertacijos darbo tema: Darbuotojų, dirbančių su psichosocialinę negalią turinčiais žmonėmis, profesinio sąmoningumo ugdymas paradigmų konfliktų sąlygomis

El. paštas / telefonas centre

Administratorė

Tel. (8 46) 39 85 88
El. paštas stimc.svmf@ku.lt

Specialistas

El. paštas / telefonas centre

Dėl informacijos apie darbuotojus dirbančius STIMC priklausančiuose projektuose teirautis centre.