LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121GX018

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
3 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
180

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas (nuo 2018 m.)

 Kas tai?

Visuomenės sveikata – tai visapusė gyventojų fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Studijuojant įgyjama lyderystės įgūdžių, gebėjimą analizuoti visuomenės ar paskirų jos grupių sveikatos būklę, vertinti demografines, sergamumo, mirtingumo, gyvenimo kokybės charakteristikas, aplinkos, elgsenos ir gyvensenos rizikos veiksnius, identifikuoti pagrindines sveikatos problemas, rengti ir vertinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos programas, organizuoti sveikatos priežiūros institucijų veiklą. Nuo 2014 m. ši programa siūloma su mitybos specializacija.

Kur dirba absolventai?

Parengti specialistai gali įsidarbinti: savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia), visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ugdymo įstaigose ir pan. Įgijus mitybos specializaciją, absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose visuomenės maitinimosi institucijose. Įgytos mitybos žinios galės būti taikomos pramonėje (ypač maisto ir farmacijos), visuomenės švietimo tikslais švietimo, mokslo įstaigose, žiniasklaidoje.

VISUOMENĖS SVEIKATA

Valstybinis kodas
6121GX018

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
2,5 m. – ištęstinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.

 

Kas gali stoti?
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupės ar socialinių mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas.

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Sveikatos priežiūros vadyba

Kas gali stoti?
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas.

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Visuomenės sveikatos ugdymas

Valstybinis kodas
6211LX087

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Studijų programos aprašas

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, turintys socialinių arba biomedicinos mokslų srities universitetinį bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Valstybinis kodas
6211GX019

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslųv magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, turintys socialinių arba biomedicinos mokslų srities universitetinį bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 85 50
 (8 46)  39 85 52
 administratorius.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 89 93, (8 46)  39 89 94
 (8 46)  39 89 69
 studentu.priemimas@ku.lt