BDAR
Privatumo politika

Projektai

Tarptautiniai mokslo ir studijų projektai

EU ERASMUS+

EU Erasmus+ Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families of Children with Special Needs / Tiltų kūrimas: šeimų, turinčių vaikų su specialiais poreikiais socialinės inkliuzijos skatinimas, 2016 – 2019, R.Šimulionienė

EU Erasmus+  Improving Teaching Competency of Pre-service Primary School Teachers on Learning Disabilities / Pradinės mokyklos pedagogų kompetencijų apie mokymosi sutrikimus tobulinimas (E-Dys-Learn), 2020 – 2022, R. Gedutienė, http://edyslearn.com/

Projektai vykdomi pagal nacionalines ir ES fondų investicijų veiksmų programas

2014-2020 EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOS LIETUVOJE

Šilalės raj. ugdymo įstaigų mokyklos klimato tyrimas (užsakovas – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001), 2018–2019, R. Šimulionienė, R. Gedutienė, R. Arlauskienė

Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Psichikos sveikatai palankios mokyklos tarpsritinė koncepcija ir tyrimas“, Nr. S-570, 2020 – 2022, R.Šimulionienė

Dalyvavimas COST projektuose

COST projektas CA18115 Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level / Tarptautinis bendradarbiavimas apie patyčias, migraciją ir integraciją mokykloje (TRIBES), 2019 – 2023, R. Gedutienė, http://www.tribesproject.com/

COST projektas IS1401 Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network /Europiečių gebėjimų stiprinimas kuriant Europos raštingumo tyrėjų tinklą, 2014 – 2019, R. Gedutienė, R. Šimulionienė, https://www.eln.eu/en/

Dalyvavimas projektuose vykdytuose/vykdomuose ne KU

EU ERASMUS+

EU Erasmus+  Learning Games for Dyslexic Young Adults /Lavinamieji žaidimai disleksiją turintiems jaunuoliams (DYS2GO), 2018 – 2020, R. Gedutienė, http://www.dys2go.eu/