LT   |   EN      Mano KU   |   

Mokslinė tyrimų kryptis – Bendruomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros poreikių tyrimas ir prognozavimas prisidedant prie racionalių, orientuotų į ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą integruotos sveikatos priežiūros modelių mokslinio pagrindimo ir plėtros.

Mokslinės tyrimų krypties potemės:

  • bendruomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros poreikių tyrimai
  • tarpdisciplininiai pirminės sveikatos priežiūros organizacinių modelių kokybės vertinimo tyrimai
  • senėjimo veiksnių ir sėkmingą senėjimą lemiančių veiksnių analizė ir mokslo žinių ir inovatyvių metodų sklaida visuomenėje
  • didžiausią riziką sveikatos priežiūros išlaidoms turinčių poliligotų pacientų poreikių ir jų sveikatos priežiūros tyrimai
  • dalyvavimas bendruomenės sveikatos tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose
  • mokslinis ir praktinis ugdymo poreikių vertinimas ir invatyvių į paslaugų kokybės pokyčius orientuotų   kompetencijų ugdymo metodų plėtojimas (pvz. Vidinio audito metodas, taikant APO audito metodiką).