LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Katedros ir centrai » Visuomenės sveikatos katedra

Istorija

Visuomenės sveikatos katedra viena pirmųjų Sveikatos mokslų fakulteto katedrų įsteigta 1999 m. Katedra pradėjo veiklą turėdama tik keturis savuosius mokslininkus, šiuo metu katedroje dirba vienuolika savųjų mokslininkų, iš jų: penki profesoriai, šeši docentai. Katedrą ir visuomenės sveikatos studijų programą kūrė pirmasis fakulteto dekanas prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis kartu su katedros profesoriumi  habil. dr. Vinsu Janušoniu, prof. dr. Arnoldu Jurgučiu bei doc. dr. Faustu Stepukoniu. Katedrai vadovavo: doc. dr. Faustas Stepukonis (nuo 2001 m. iki 2003 m.), profesorius dr. Arnoldas Jurgutis (nuo 2003 m. iki 2016 m.), laikinai 2016 m. katedros vedėjos pareigas pavadavo doc. dr. Sonata Mačiulskytė,  o šiuo metu Visuomenės sveikatos  katedrai vadovauja – profesorė dr. Birutė Strukčinskienė.

Svarba

Lietuvos Nacionalinėje sveikatos koncepcijoje numatyta pertvarkyti esamą sveikatos priežiūros sistemą taip, kad daugiau dėmesio būtų skiriama sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui. Sveikesnė visuomenė yra vienas svarbiausių sėkmingą Lietuvos demokratinės visuomenės vystymąsi ir efektyvesnę visų valstybės sektorių veiklą lemiantis veiksnys. Gerėjant socialinėms ekonominėms sąlygoms, atsirandant vis naujoms diagnostikos ir gydymo galimybėms ilgėja žmonių gyvenimo trukmė. Tuo pačiu daugėja sergančių lėtinėmis ligomis, kurių gydymui ir socialinei priežiūrai  reikia vis daugiau lėšų. Tampa vis aktualiau diegti efektyvias ligų prevencijos strategijas, kad kuo ilgiau būtų galima išsaugoti pilnavertę žmonių sveikatą, t.y.  psichinę, fizinę ir socialinę žmogaus gerovę. Šiuolaikinė visuomenės sveikata – tai mokslas ir menas kaip organizuotomis visuomenės pastangomis  išsaugoti  sveikatą, išvengti ligų, priešlaikinių mirčių ir prailginti gyvenimą. Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos Sveikatos strateginiuose dokumentuose vis labiau pabrėžiamas visuomenės sveikatos specialistų,  kurie, dirbdami visuomenės sveikatos srityje, taptų lyderiais, tarpininkais ir informacijos skleidėjais, rengimo svarba.

Visuomenės sveikatos sistemos reforma šiuo metu yra vienas svarbiausių įgyvendinamos Lietuvos sveikatos priežiūros reformos komponentų. Plėtojami savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, mokyklų slaugytojas keičia visuomenės sveikatos specialistai.

Rūpinimasis kiekvieno Lietuvos žmogaus bei visos visuomenės sveikata – tai laidas į geresnį mūsų ir mūsų vaikų gyvenimą, todėl visuomenės sveikatos studijos yra ypatingai atsakingas ir garbingas darbas.