LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Mokslinė veikla

Mokslinės tyrimų kryptys:

1. Žmogaus sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ir olimpinių vertybių ugdymas. Šios mokslinės tyrimų krypties potemės:

  • Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ugdymas,
  • Olimpinių vertybių ugdymas,
  • Jaunųjų sportininkų rengimas,

2. Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai.

Katedroje vykdoma mokslinė veikla ir plėtojami tarptautiniai moksliniai ryšiai orientuoti į rekreacijos ir turizmo tematiką visuomenės sveikatos plėtotės kontekste. Katedros darbuotojai tiria šiuolaikinio pajūrio ir sveikatos turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros problemas, teikia ekspertinį vertinimą bei konsultuoja turizmo verslo subjektus Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros šalyse aktualiais darnios turizmo plėtros klausimais. Nuo katedros įsikūrimo 2001 m. 1 dėstytojas atliko habilitacijos procedūrą, 1 dėstytojas apgynė mokslų daktaro disertaciją, o šiuo metu studijuojantieji arba besirengiantys doktorantūros studijoms, aktyviai prisideda prie katedros mokslo tematikų plėtojimo.

Prioritetinė Rekreacijos ir turizmo katedros mokslinių tyrimų kryptis yra „Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai“. Šios krypties temomis katedros darbuotojai publikavo tris monografijas ir apie 100 mokslinių straipsnių prestižiniuose žurnaluose, iš jų apie 20 straipsnių paskelbta Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) pagrindinio sąrašo leidiniuose.
Katedra mokslinių tyrimų srityje bendradarbiauja su kitų šalių universitetais ir tyrimų centrais (Greifswaldo universitetu (VFR), Ščecino universitetu (Lenkija), Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija), Mančesterio Metropoliniu Universitetu (JK), Italijos tarptautiniu turizmo ekonomikos tyrimų centru ir kt.).