LT   |   EN      Mano KU   |   

Mokslinės tyrimų kryptys:

  1.  Žmogaus sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ir olimpinių vertybių ugdymas.

    Šios mokslinės tyrimų krypties potemės:

    · Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ugdymas;

    · Olimpinių vertybių ugdymas;

    · Jaunųjų sportininkų rengimas.

  2. Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai.