LT   |   EN      Mano KU   |   
Mus rasite

Klaipėdos universitetas
Sveikatos mokslų fakultetas
Kūno kultūros katedra
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda

kkk_a-sarkauskiene

Prof. dr. Asta Šarkauskienė
Kūno kultūros katedros vedėja

Kabineto nr. 309
Tel. (8 46) 39 85 49
El. paštas asta.sarkauskiene@ku.lt

Ieva Poškutė
Kūno kultūros katedros administratorė

Kabineto nr. 308
Tel. (8 46) 39 85 39
El. paštas kkk.svmf@ku.lt