LT   |   EN      Mano KU   |   

Bakalauro ir magistro nuolatinių sesijinių studijų pavasario semestro konsultacijų tvarkaraštis

Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos pedagoginių praktikų (1,2,3) reglamentai studentams:

Baigiamojo darbo (bakalauro) reglamentas.

Baigiamojo darbo (magistro) reglamentas.

Savarankiškų rašto ir meno darbų bendrųjų reikalavimų aprašas

Dėl paramos studentams sportininkams ir meno kolektyvų nariams atstovaujantiems KU tvarkos patvirtinimo