LT   |   EN      Mano KU   |   

AppSam – a project in the CareSam R&D network

 

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto  Socialinio darbo katedros darbuotojai dalyvauja Malmės universiteto (Švedija) inicijuotame projekte „AppSam – a project in the CareSam R&D Network“. Projektas finansuojamas Švedų instituto programos Cooperation in the Baltic Sea Region.

Projekto tikslai:

  • išplėsti CareSam partnerių tinklą naujais nariais, prijungiant Lenkiją, Lietuvą ir Moldovą.
  • sukurti iš išplėtoti „daiktų interneto (angl. IoT – Internet of Things) idėją pagyvenusių ir senų žmonių priežiūros srityje, siekiant gerinti pagyvenusių ir senų žmonių, jų šeimos narių gyvenimo kokybę, taip pat gerinti sveikatos priežiūros specialistų teikiamų paslaugų kokybę.
  • ištirti skaitmeninių technologijų teikiamas galimybes demencija sergančių žmonių priežiūroje.
  • remiantis projekto rezultatais, parengti paraišką pagal vieną iš  Horizon2020 priemonių.

Daugiau apie projektą>>