LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Mokslinė veikla

Socialinio darbo katedros mokslinių tyrimų tema – Inovatyvaus socialinio darbo plėtojimas aktualizuojant tarpdiscipliniškumą socialinės gerovės kūrimo kontekste.

  • Socialinio darbo katedroje dirbančių dėstytojų mokslinių interesų sritys yra gana įvairialypės, todėl bendra katedros tyrimų kryptis ir mokslinė problematika suformuota atsižvelgiant į sveikatos mokslų fakulteto ir Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro tyrimų temas. Trys ilgalaikių mokslinių tyrimų uždaviniai orientuoti į tris katedros dėstytojų išgrynintas potemes (paprogrames):
  • socialinio darbo profesionalizacija ir inovacijos;
  • socialinės atskirties mažinimas ir socialinė politika;
  • socialinės rizikos grupės ir gyvenimo kokybė.

Šios potemės įsilieja į Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro paprogramių „Integruota sveikatos priežiūra ir bendruomenės sveikata“ bei „Sveikatos technologijos“ tyrimų lauką.

 

Reikšmingiausi katedros pastarųjų metų mokslo darbai:

Ingrida Baranauskienė (2021). Postpozityvistinė prieiga negalios tyrimuose. Vadovėlis.

Ingrida Baranauskienė (2021). Negalia ir sveikatos priežiūra. Vadovėlis.

Kreivinienė, Brigita; Vaitkienė, Ramunė. Sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei: Mokomoji metodinė priemonė / Brigita Kreivinienė, Ramunė Vaitkienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. 130 p. ISBN 9786094810985. (M.kr.: S 005, M 001) (Aut. ind. aut. l.: 2,107).

Kreivinienė, Brigita; Vaitkienė, Ramunė. Сенсомоторная интервенция для взрослых лиц группы риска: учебник / Бригита Крейвинене, Рамуне Вайткене. Калининград : БФУ им. И. Канта, 2021. 66 p. ISBN 9785997106294. (M.kr.: S 005, M 004) (Aut. ind. aut. l.: 2,357).

Rita Vaičekauskaitė (2021). „Negalios studijų kritinis diskursas sveikatos mokslų kontekste“. Monografija.

Ingrida Baranauskienė (2020). Teisės į sveikatos priežiūrą paradoksas. Monografija.

Valdas Rimkus, Brigita Kreivinienė (2019). Pozityvumas socialiniame darbe. Mokslo studija.

Elvyra Acienė, Indrė Dirgėlienė (2016). Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologinės strategijos. Vadovėlis. KU leidykla.