LT   |   EN      Mano KU   |   

KU SVMF Socialinio darbo katedros tyrimų tema – Inovatyvaus socialinio darbo plėtojimas aktualizuojant tarpdiscipliniškumą socialinės gerovės kūrimo kontekste

Katedros darbuotojų mokslinių interesų ir praktinės veiklos sritys:

Doc. dr. V. Rimkus

Moksliniai interesai – socialinis palaikymas socialiniame darbe; kliento stiprybes akcentuojantis socialinis darbas, žmogaus teisės ir socialinis darbas, pozityvusis socialinis darbas, nepilnamečių nusikalstamumas.

Praktinė veikla – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas.

Prof. Dr. E. Acienė

Moksliniai interesai – Lietuvos socialinės politikos problemos; socialinių problemų tarpdisciplininės studijos, socialinio darbo profesionalizacija studijų ir mokslo sąsajų aspektu.

Praktinė veikla – Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė, KU Sveikatos mokslų fakulteto tarybos pirmininkė, KU Senato pirmininko pavaduotoja

Prof. Dr. V. Kavaliauskienė

Moksliniai interesai – socialinių darbuotojų/pedagogų rengimas; mokytojų rengimas; pedeutologija; socialinė pedagogika; tarpasmeninė komunikacija; profesijos objektyviųjų ir subjektyviųjų aplinkybių sąsajos; profesijos subjektas ir jo veiklos profesionalumas; inovatyvumas profesinėje veikloje.

Praktinė veikla – Sveikatos mokslų fakulteto Redakcinės kolegijos narė, jungtinės edukologijos doktorantūros programos dėstytoja

Doc. Dr. A. Kiaunytė

Moksliniai interesai – supervizija (profesinių santykių konsultavimas) studijose ir profesinėje veikloje; dialogas profesiniuose santykiuose; socialinės rizikos ir žmogaus teisės.

Praktinė veikla: supervizorė (profesinių santykių konsultantė).

Doc. Dr. I. Dirgėlienė

Moksliniai interesai – supervizija (profesinių santykių konsultavimas), sociokultūrinė veikla bendruomenėje, resocializacija, patirtinis mokymas/sis

Praktinė veikla – supervizorė (profesinių santykių konsultantė)

Doc. Dr. B. Kreivinienė

Moksliniai interesai – žmonių su negalia gyvenimo kokybė, gyvūnų terapija, delfinų terapija, pozityvusis socialinis darbas, socialinis darbas su neįgaliaisiais.

Praktinė veikla – Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro direktorė, domisi inovatyviais darbo su negalią turinčiais žmonėmis metodais, studentai turi galimybę praktines užduotis vykdyti Delfinų terapijos centre.

Doc. Dr. S. Mačiulskytė

Moksliniai interesai – Lietuvos socialinės politikos ir socialinės apsaugos sistemos tyrimai; socialinių paslaugų valdymo aktualijos; socialinių paslaugų plėtros galimybės gerinant senų žmonių gyvenimo kokybę.

Praktinė veikla – KU Sveikatos mokslų fakulteto prodekanė

Lekt. Dr. D. Puidokienė

Moksliniai interesai – Prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas prostitucijos tikslais bei smurtas artimoje aplinkoje, psichosocialinė pagalba nukentėjusiems ar patiriantiems prievartą asmenims; egzistencinė psichoterapija; atvejo vadyba socialiniame darbe bei pagalba šeimai; savanoriškos veiklos organizavimas.

Praktinė veikla – Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė bei steigėja; egzistencinė psichoterapeutė.

Lekt. J. Vaičiulienė

Moksliniai interesai – studentų praktika socialinio darbo institucijose, socialinis darbas su jaunimu, smurtas prieš vaikus, socialinių problemų sprendimas kuriant socialinę gerovę.

Praktinė veikla: socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programų kompetencijų vertinimo komisijos narys Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centre.