LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Katedros ir centrai » Socialinio darbo katedra » Katedros informacija » SDDK – Socialinių darbuotojų diskusijų klubas

Klubas organizuoja studentų mokslines konferencija, į kurias visada kviečiami įsijungti ir kitų katedrų ir fakultetų studentai.

Klube veikia studentų karitatyvinė grupė (nuo 2014 m. pasivadinusi “Gerosios širdies klubu”).

Socialinio darbo katedra, tai vieta, kurioje galima rasti daugiausia informacijos apie socialinės rizikos ir atskirties grupes, savanorių poreikį. Nuo 2014 rugsėjo mėn. SDDK teikia konsultacijas visiems, norintiems gauti informaciją apie savanorystės poreikį, katedroje organizuojamus socialinius – interakcinius projektus.

Šiuo metu informacija ir konsultacijos teikiamos trečiadieniais 16.30 val. SvMF socialinio darbo katedroje (426 kab.).

Kontaktinis asmuo:
SDDK koordinatorė doc. dr. Indrė Dirgėlienė,
el. paštas  indre.dirgeliene@gmail.com