LT   |   EN      Mano KU   |   

Socialinių mokslų daktarė
Socialinio darbo katedros vedėja

Dėstomi dalykai:

 • Negalės psichosociologija,
 • Socialinių institutų tinklai bendruomenėje,
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas.

El. paštas ingrida.baranauskiene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų daktaras

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio elgesio nukrypimų sociologija,
 • Sociologiniai tyrimai socialiniame darbe,
 • Socialinio darbo tyrimų metodologija.

El. paštas / telefonas katedroje.

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Neįgalumas ir etika,
 • Socialinio darbo su neįgaliaisiais pagrindai,
 • Socialinių problemų tarpdisciplininės studijos,
 • Delfinų asistuojama terapija,
 • Klinikinė sutrikimų patogenezė.

El. paštas brigita.kreiviniene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Sociopsichologinių problemų tarpdisciplininės studijos,
 • Socialinio darbo tyrimų metodologija.

El. paštas / telefonas katedroje.

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Specialybės įvadas ir profesinė etika,
 • Sociokultūrinė veikla bendruomenėje,
 • Socialinės rizikos grupės ir resocializacija,
 • Socialinė užimtumo terapija,
 • Praktika nevyriausybinėse organizacijose (su supervizija),
 • Sociokultūrinio darbo bendruomenėje technologijos,
 • Supervizija socialiniame darbe.

El. paštas indre.dirgeliene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinis darbas su neįgaliaisiais.

El. paštas gerulaitisdarius@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio darbo pagrindai,
 • Reflektyvus socialinis darbas,
 • Socialinio darbo teorija ir metodika (su praktikumu),
 • Socialinis darbas su individu ir grupe,
 • Praktika švietimo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos institucijose (su supervizija),
 • Sociokultūrinio darbo bendruomenėje technologijos,
 • Supervizija socialiniame darbe.

El. paštas asta.kiaunyte@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Socialinės politikos pagrindai,
 • Socialinių programų vadyba,
 • Socialinių problemų tarpdisciplininės studijos,
 • Socialinė gerontologija,
 • Socialinių programų planavimas ir administravimas,
 • Lietuvos socialinė politika.

El. paštas sonata_m@yahoo.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktaras

Dėstomi dalykai:

 • Šeima ir socialinė aplinka,
 • Socialinės rizikos grupės ir resocializacija,
 • Socialinis darbas su šeima,
 • Žmogaus teisės ir socialinis darbas,
 • Socialinis palaikymas socialiniame darbe,
 • Praktika socialinio darbo tarnybose.

El. paštas valdasrim@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinis darbas su vaikais, patyrusiais seksualinį smurtą,
 • Vertybės socialiniame darbe,
 • Socialinis darbas ugdymo institucijose,
 • Žmogaus teisės ir socialinis darbas,
 • Bendruomenės socialinė veikla,
 • Modernioji socializacija,
 • Socialinis darbas su jaunimu,
 • Savarankiško darbo praktika,
 • Socialinės paslaugos.

El. paštas vaiciuliene.ku@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Komunikacijos pagrindai,
 • Konsultavimas socialiniame darbe,
 • Socialinio darbo teorija ir metodika (su praktikumu),
 • Žmogaus teisės ir socialinis darbas.

El. paštas jurgitabutke26@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių programų planavimas ir administravimas,
 • Socialinių programų vadyba,
 • Socialinė gerontologija.

El. paštas okirejeva@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinis darbas su šeima

El. paštas okirejeva@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.