LT   |   EN      Mano KU   |   

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė politika,
 • Lietuvos socialinė politika,
 • Žmogus ir socialinė aplinka.

El. paštas elvyra.aciene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų daktaras

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio elgesio nukrypimų sociologija,
 • Sociologijos pagrindai socialiniame darbe,
 • Socialinio darbo tyrimų metodologija.

El. paštas arunasacus@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Negalės psichosociologija.

El. paštas ingrida.baranauskiene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Modernioji socializacija,
 • Komunikacijos pagrindai,
 • Socialinių institutų tinklai bendruomenėje.

El. paštas vanda.kavaliauskiene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų daktaras

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos visuomenė ir politika.

El. paštas vaidutis.laurenas@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Specialybės įvadas ir profesinė etika,
 • Sociokultūrinė veikla bendruomenėje,
 • Socialinės rizikos grupės ir resocializacija,
 • Socialinė užimtumo terapija,
 • Praktika nevyriausybinėse organizacijose (su supervizija),
 • Sociokultūrinio darbo bendruomenėje technologijos,
 • Supervizija socialiniame darbe,
 • Etinių dilemų sprendimo modeliai bendruomenėje..

El. paštas indre.dirgeliene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio užimtumo terapija.
 • Socialinio darbo teorija ir metodika (su praktikumu),
 • Socialinis darbas su individu ir grupe,
 • Praktika švietimo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos institucijose (su supervizija),
 • Sociokultūrinio darbo bendruomenėje technologijos,
 • Supervizija socialiniame darbe.

El. paštas asta.kiaunyte@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Negalės psichologija,
 • Delfinų terapija
 • Socialinio darbo su neįgaliaisiais pagrindai,
 • Klinikinė sutrikimų patogenezė.

El. paštas b.kreiviniene@muziejus.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių programų vadyba,
 • Savanorystės pagrindai,
 • Socialinė gerontologija,
 • Socialinių programų planavimas ir administravimas.

El. paštas sonata_m@yahoo.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktaras

Dėstomi dalykai:

 • Šeima ir socialinė aplinka,
 • Socialinės rizikos grupės ir resocializacija,
 • Socialinis darbas su šeima,
 • Žmogaus teisės ir socialinis darbas,
 • Socialinis palaikymas socialiniame darbe.

El. paštas valdasrim@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Dėstomi dalykai:

 • Socialinio darbo tyrimų metodologija.

El. paštas rita.vaicekauskaite@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinės paslaugos,
 • Socialinis darbas su jaunimu,
 • Karitatyvinis socialinis darbas,
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje,
 • Socialinis darbas su vaikais, patyrusiais seksualinį smurtą,
 • Socialinis darbas ugdymo institucijose,
 • Savarankiško darbo praktika,
 • Praktika socialinio darbo tarnybose.

El. paštas vaiciuliene.ku@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių programų planavimas ir administravimas,
 • Socialinių programų vadyba,
 • Socialinė gerontologija.

El. paštas ginter.harner@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinis darbas su šeima.

El. paštas okirejeva@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Komunikacijos pagrindai,
 • Žmogaus teisės ir socialinis darbas,
 • Socialinis darbas su pabėgėliais.

El. paštas starksida@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.