LT   |   EN      Mano KU   |   

Socialinio darbo katedros ištakos

Socialinio darbo programos istorija prasideda 1995 m., kai Klaipėdos Pedagogikos fakultete buvo įkurta socialinės pedagogikos katedra, kuri 2000 m. reorganizuota į Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedrą.

Socialinio darbo programa buvo sukurta katedrai dalyvaujant tarptautiniame Tempus projekte S-JEP 11014 (Tema: “Socialinių pedagogų/socialinių darbuotojų tarpdisciplininis rengimas”) 1996-1999 metais. Programos rengimo grupėje dalyvavo: Klaipėdos ir Šiaulių universiteto dėstytojai bei Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai kaip projekto socialiniai partneriai. Programos rengėjus konsultavo ir programos projekto rėmuose ekspertai buvo užsienio partneriai, t.y. dėstytojai iš Kristianstado universiteto (Švedija) ir Mančesterio Metropoliteno universiteto (Anglija) bei šių šalių socialinio darbo praktikai.

Pirmieji dėstytojai prof. dr. E. Acienė (E. Giedraitienė) ir doc. dr. R. Dobranskienė (iki 2003 m.) turėjo socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį ir ilgametę pedagoginio darbo patirtį aukštojoje mokykloje. Vėliau į katedrą buvo pakviesti dėstytojai V. Kavaliauskienė, A. Kiaunytė, I. Dirgėlienė, kurios sėkmingai apgynė socialinių mokslų (edukologija) disertacijas (1998,1999).

Šiuo metu Socialinio darbo katedra – kasdien stiprėjantis studijų ir mokslo centras, kuris rūpinasi Socialinio darbo kaip socialinių mokslų šakos stiprinimu bei Socialinio darbo kaip taikomosios studijų krypties vystymu. Katedros vykdoma „Socialinio darbo“ studijų programa buvo labai gerai įvertinta tarptautinių ekspertų, 2015, 2016 metais žurnalas “Reitingai“ ją įvertino kaip vieną iš geriausių šios krypties programų Lietuvoje.

Socialinio darbo katedros kolektyvas (nuotrauka iš katedros archyvo)

Katedros misija
Socialinio darbo katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistus, sugebančius spręsti žmonių socialines problemas bei organizuoti socialinių paslaugų rinkos veiklą, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, lemiančią teorijos ir praktikos sąveiką. Ypatingas dėmesys studijose skiriamas teorijos ir praktikos dermei, refleksinei kultūrai. Tai įgyvendinti padeda ne tik mokslinė, bet ir praktinė katedros dėstytojų patirtis bei glaudus bendradarbiavimas su praktikos institucijomis.

Socialinio darbo katedra šiandien

Katedros mokslinio tiriamojo darbo tema – inovatyvaus socialinio darbo plėtojimas aktualizuojant tarpdiscipliniškumą socialinės gerovės kūrimo kontekste.

Katedros formavimo strategija yra grindžiama principu atsirinkti gabiausius katedros programoje studijavusius absolventus, kurie turi stiprią mokslinio pedagoginio darbo universitete motyvaciją, pasižymi mokslininko ir pedagogo darbui reikiamomis savybėmis. Šiandien 80 procentų katedros dėstytojų yra buvę absolventai, kurie sėkmingai rengia ir gina daktaro disertacijas. Per 2011-2015 metus keturi buvę katedros absolventai, vėliau tapę dėstytojais (B. Kreivinienė, V. Rimkus, D. Puidokienė ir S. Mačiulskytė), apgynė socialinio darbo daktaro vardus Laplandijos universitete Suomijoje. Šiuo metu siekti daktaro laispnio rengiasi dar keletas katedros absolventų.