LT   |   EN      Mano KU   |   

SLAUGA

Valstybinis kodas
6121GX017

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Galimi studijų krypčių dalykai
Kosmetologijos studijų krypčių dalykai (nuo 2016 m.)
Slaugos studijų programos specializacijų pasirinkimo tvarkos aprašas

Studijų programos aprašas (nuo 2017 m.)

Kas tai?

Studijų programos paskirtis – parengti tarptautinius standartus atitinkantį slaugos specialistą, gebantį vykdyti funkcijas, reikalaujančias slaugos mokslo ir praktikos žinių bei teorinio pasirengimo, mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos.

Kur dirba absolventai?

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje, UAB medicinos centre „Lorna“, UAB „MediCA klinika“, UAB Kuncų ambulatorinėje klinikoje, VĮ poilsio namuose „Baltija“.

Valstybinis kodas
612B70003

Įgyjama kvalifikacija
Slaugos bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę slaugos krypties aukštojo mokslo universitetines ar kolegines studijas.

SLAUGA

Kas gali stoti?
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines studijas.

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 25 ECTS kreditai.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis.

Magistrantūros studijų galimybės
Slauga

.

SLAUGA

Valstybinis kodas
6211GX017

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
90

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, turintys biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 85 50
 (8 46)  39 85 52
 administratorius.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 89 93, (8 46)  39 89 94
 (8 46)  39 89 69
 studentu.priemimas@ku.lt