LT   |   EN      Mano KU   |   

Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkų grupė, vadovaujama dr. Aelitos Skarbalienės, kartu su partneriais iš Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Čekijos ir Serbijos universitetų pradeda vykdyti naują tarptautinį projektą „Tarpdisciplininis požiūris valdant jaunų žmonių mitybos sutrikimus“, finansuojamą Europos Sąjungos (2021-1-RO01-KA220-HED-000032108).
Projektas inovatyvus tuo, kad į mitybos sutrikimus šiuo atveju žiūrima ne tik kaip medicininę problemą ir siekiama visapusiško požiūrio. Jiems nagrinėti vienijami medikai, sveikatos priežiūros specialistai, psichologai, kultūrų tyrėjai, komunikavimo ir kalbų specialistai, kitų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai.
Projekto metu bus nagrinėjami istoriniai Europos šalyse vyravę mitai turintys atgarsį šiandien, apkūnumo ir lieknumo kultūrų propagavimas istoriniais laikotarpiais, medijų formuojami stereotipai, mitybos specialistų bendravimas su jaunimu mitybos ir kūno vaizdo formavimo klausimais bei kiti aspektai. To pagrindu bus rengiami moksliniai tekstai, vadovėlis aukštosioms mokykloms, rengiančioms mitybos specialistus, interaktyvūs seminarai dėstytojams ir mokymosi medžiaga studentams. Vėlgi šioje medžiagoje nebus apsiribojama medicininiu mokymu, tačiau dėmesys bus skiriamas ir bendravimui su paaugliu ne tik sprendžiant valgymo sutrikimų problemas, tačiau ir ugdant sveikos mitybos įpročius.
Vertinga tai, kad visa medžiaga bus prieinama tiek anglų, tiek lietuvių kalba, todėl ja naudotis galės visi Klaipėdos universiteto dėstytojai ir studentai.

Projekto pradžia: 2022-01-01

Projekto pabaiga: 2023-12-31

Tinklapis: https://connected4health.pixel-online.org/

Akronimas: C4H

Programa: Erasmus+ Programme, KA2 – Cooperation Partnerships in Higher Education

Projekto partneriai:

  • George’o Emil Palade’o medicinos, farmacijos, mokslo ir technologijų universitetas Tirgu Mureše (Romania),
  • Palacky universitetas Olomouce (Čekija),
  • Klaipėdos universitetas (Lietuva),
  • Belgrado medicinos universitetas (Serbija),
  • Pixel (Italija),
  • Instituto Politécnico de Bragança (Portugalija),
  • Madrido autonominis universitetas (Ispanija).