LT   |   EN      Mano KU   |   

Mokslinė tyrimų kryptis – Pažangios slaugos praktika žmogaus sveikatai ir gerovei.

Mokslinės tyrimų krypties potemės:

  • Pacientų sauga;
  • Mirtis ir mirimas;
  • Slaugytojo įgalinimas ir profesionalumas;
  • Pacientų slauga ir įgalinantis mokymas;
  • Etika slaugoje.

Moksliniai tyrimai:

  • Dirbančių sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros programų studentų komunikavimo kompetencijų tyrimai. Rezultatų pagrindu tobulinamas studijų procesas, vedamos atviros paskaitos dirbantiems gydytojams, slaugytojams, kineziterapeutams.
  • Slaugos studijų programos studentų klinikinės mokymosi aplinkos sąsajų su psichine sveikata tyrimas. Bendradarbiaujant su Evoros universitetu (Portugalija) ir University of Health Sciences (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü) (Turkija). Rezultatų pagrindu bus teikiamos rekomendacijos Slaugos klinikinės praktikos tobulinimui bei mentorių mokymams.
  • Pacientų įgalinimo sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas (su Lundo universitetu (Švedija) ir RCSI (Airija) ir rekomendacijos efektyvesniam bendravimui su pacientais.
  • Slaugos studijų programų studentų požiūrio į profesiją tyrimas. Tyrimų rezultatais grindžiamas studijų procesas, studijų praktikų organizavimas bei praktikos mentorių mokymas.