LT   |   EN      Mano KU   |   

Įsisavinant intervencinės slaugos realizavimą praktinėje veikloje, studentai mokomi vadovautis:

 • Pažangios slaugos praktikos paradigma, dirbant savarankiškai ir multidisciplininėje komandoje,
 • LR Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu, 2018 m. Nr. XIII-1334,
 • Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ Nr. V-591,
 • ir kitais, slaugytojo profesinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Temos, apimančios intervencinės slaugos mokymą:

 1. Paciento paruošimas gydymo ir diagnostinėms procedūroms.
 2. Sanitarinis priešepideminis įstaigų režimas. Septika ir aseptika. Rankų higiena.
 3. Antropometrinių duomenų rinkimas.
 4. Kraujo spaudimo, temperatūros matavimas, pulso skaičiavimas. Termoreguliaciją veikiančių priemonių naudojimas.
 5. Asmens higienos būklės vertinimas ir asmens higieninis švarinimasis.
 6. Paciento rengimas, lovos patalynės keitimas. Žmogaus kūno mechanika ir ergonominio kilnojimo metodai.
 7. Vaistų administravimas ir vartojimas.
 8. Injekcijos. Atlikimo metodikos ir standartai.
 9. Intraveninės infuzijos. Atlikimo metodikos ir standartai.
 10. Skiepai ir vakcinos. Atlikimo metodikos ir standartai.
 11. Bandinių paėmimas. Bandinių transportavimas į laboratoriją.
 12. Dirbtinių kūno angų priežiūra. Žaizdų priežiūra ir perrišimas.
 13. Klizmavimas. Atlikimo metodikos ir standarta.i Indikacijos, kontraindikacijos.
 14. Kateterizavimas. Atlikimo metodikos ir standartai Indikacijos, kontraindikacijos.
 15. Skrandžio zondavimas. Atlikimo metodikos ir standartai. Indikacijos, kontraindikacijos.
 16. Viršutinių kvėpavimo takų priežiūros procedūros.
 17. Natūralus ir dirbtinis maitinimas.
 18. Elektrokardiogramos užrašymas.