LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Slaugos katedra

Trumpa informacija ir keletas faktų

Slauga – tai įvairaus amžiaus sveikų ir sergančių žmonių fizinė bei psichinė priežiūra, visuomenės ir asmens sveikatos ugdymas, ligų bei žalingų įpročių profilaktika. Slaugos mokslas – vienas jauniausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, ir istoriškai apibūdinama kaip veikla, besiremianti altruistine globos bei priežiūros funkcija, kuri išsivystė į savarankišką mokslo sritį – profesiją, turinčią savo mokymo ir profesionalų ruošimo sistemą bei įstatymus.

Katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos slaugos specialistus (praktikus ir mokslininkus), sugebančius organizuoti slaugos procesą, spręsti problemas, iškylančias slaugant ligonius, vykdyti mokslinę – tiriamąją veiklą.

Katedros vizija:
Katedra – augantis ir stiprėjantis studijų ir mokslo centras, suteikiantis universitetinį, europinius standartus atitinkantį slaugytojo profesinį išsilavinimą, besirūpinantis slaugos kaip taikomosios studijų krypties vystymu bei slaugos kaip mokslų šakos stiprinimu, kuriame rengiami slaugytojai, pasižymintys bendrosios bei profesinėmis kompetencijomis, sudarančiomis pagrindą dirbti įvairiose sveikatos priežiūros srityse, dalyvauti slaugos mokslo vystymesi.

Keletas faktų:

2001 m. įkurta Reabilitacijos ir slaugos katedra.
2004 m. studijas baigė pirmoji laida (24 studentai).
2005 m. pradėta vykdyti slaugos magistratūros programa.
2007 m. Reabilitacijos ir slaugos katedra reorganizuota į Slaugos ir Reabilitacijos katedras.
Slaugos katedrai nuo 2001 iki 2009 metų vadovavo prof. dr. Artūras Razbadauskas (pirmasis Slaugos katedros vedėjas; dabar Sveikatos mokslų fakulteto dekanas).
Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto moksliniame-pedagoginiame padalinyje veikia Slaugos intervencijų kabinetas, kuriame studentai mokomi praktinių slaugos įgūdžių.

Slaugos katedra facebook’e

Kalbinami SvMF Slaugos katedros pirmakursiai