LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Katedros ir centrai » Rekreacijos ir turizmo katedra

Rekreacijos ir turizmo katedra įkurta 2001 m., buvusiai Rekreacijos katedrai išaugus į dvi katedras: Rekreacijos ir turizmo, bei Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos. Nuo pat susikūrimo Rekreacijos ir turizmo programa tarp stojančių į Klaipėdos universitetą buvo ir yra ypač populiari. Katedros studentų skaičius nuolat auga, o rekreacijos ir turizmo specialybė jau seniai įsitvirtino tarp pačių patraukliausių Klaipėdos universiteto siūlomų studijų programų.
Rekreacijos ir turizmo mokslai studijų procese siejami su originaliomis, kitur nedėstomomis studijų programomis, kurios atspindi šios srities specialistų poreikius Lietuvos respublikoje.
Įgyvendindama studijų programas, dalyvaudama tiriamajame darbe ir projektuose Rekreacijos ir turizmo katedra bendradarbiauja su regiono valdžios institucijomis, Lietuvos Valstybiniu turizmo departamentu, Anglijos, Olandijos universitetais.
Rekreacijos ir turizmo katedra remiasi Klaipėdos universiteto principine nuostata tenkinti Vakarų Lietuvos regiono poreikius, kurių svarbi dalis yra susijusi su pajūrio rekreacinių teritorijų, kurortinių vietovių, turizmo vystymo dėsningumais, bei sveikatingumo idėjos plėtojimu.

Rekreacijos ir turizmo katedros dėstytojai  (Ritos Gorodeckienės nuotr.)

Klaipėdos universitete Rekreacijos ir turizmo studijos formuojamos remiantis šiais principais:

  1.  tarpdiscipliniškumo;
  2.  integralumo;
  3.  mokslinių tyrimų ir mokymo vienovės.

Tai reiškia, kad panaudodama Vakarų Europos šalių ir JAV patirtį rekreacijos ir turizmo studijų plėtroje, katedra mokymo programą rengia integruodama socialinius, kultūrologinius, gamtamokslinius, sveikatos mokslų, bei technologinius komponentus. Rekreacijos ir turizmo programa Lietuvos mokslo sričių klasifikatoriuje buvo prisikirta socialinių mokslų studijų sričiai.
Rekreacijos ir turizmo katedra plėtoja įvairias studijų formas, stengdamasi patenkinti norinčių studijuoti poreikius ir galimybes.

Rekreacijos ir turizmo katedra facebook’e

Rekreacijos ir turizmo katedros tinklalapis