LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121EX060

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos  mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių

Kas tai?

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius rinkti ir apdoroti informaciją apie organizmo fiziologinių sistemų būseną, vertinti biofizikinius procesus ir jų sąveiką fiziologinėse sistemose. Programos tikslas – išmokyti studentus taikyti tradicines fizikos, chemijos, biologijos žinias kuriant, tobulinant ir aptarnaujant šiuolaikinę medicininę bei kitokią aparatūrą, taikyti objektinio programavimo metodus analizuojant įvairias laiko sekas, vaizdo objektus.

Kuo tapsiu?

Absolventai gali dirbti medicinos diagnostikos centruose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, medicinos metrologijos centruose, medicinos aparatūros kūrimo ir platinimo firmose, gamybinėse įmonėse, mokslo institutuose, įvairiose laboratorijose, taip pat aplinkosaugos srityje, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose. Jie yra parengti kurti ir platinti medicininę įrangą, dirbti su medicinos technika ir informacinėmis technologijomis medicinos srityje, įvairiose mokslinėse tiriamosiose biomedicinos laboratorijose, visuomenės sveikatos srityje.

Valstybinis kodas
6121GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių

Kas tai?

Radiologas – tai specialistas, gebantis savo darbe taikyti naujausias medicinos technologijas, dirbantis su rentgeno, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso, angiografijos, radionuklidinės, spindulinės terapijos, ultragarso įranga. Radiologijos technologas geba: atlikti plataus spektro diagnostinių tyrimų / radioterapijos procedūras, teikti pagalbą pacientams, kuriems būtinas klinikinis vaizdinis tyrimas ir radioterapija, būti susipažinus su radiologine technika, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, išmanyti medicinos etiką, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, atlikti mokslinius tyrimus, kontroliuoti ir užtikrinti laboratorinių tyrimų kokybę, išmanyti žmogaus normalią ir patologinę anatomiją bei fiziologiją, vertinti vaistų įtaką rezultatams, registruoti tyrimų rezultatus.

Kur dirba absolventai?

Baigę radiologijos studijas absolventai galės dirbti savarankiškai arba specialistų komandoje visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti radiologijos paslaugas, taip pat mokslinėse biomedicinos laboratorijose, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos įstaigose.

Valstybinis kodas
6121GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę:

1. medicinos technologijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas,
2. kitas biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo universitetines ar kolegines studijas ir turintys rentgeno (radiologijos) pagrindų mokymo programos baigimo pažymėjimą.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 85 50
 (8 46)  39 85 52
 administratorius.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 89 93, (8 46)  39 89 94
 (8 46)  39 89 69
 studentu.priemimas@ku.lt