LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Katedros ir centrai » Medicinos technologijų katedra » Mokslinė veikla » Projektai » ES Leonardo DaVinči multilateralinis projektas “SOS – Stresas laivuose” 2014-2016

              MTK_projektai_stres_1    MTK_projektai_stres_2
Klaipėdos universiteto Sveikatos Mokslų Fakulteto Medicinos Technologijų Katedra vykdo ES Leonardo DaVinči multilateralinį projektą “SOS – Stresas laivuose” 2014-2016

www.sosproject.net

Nepaisant technologinės plėtros, jūrų transportas vis dar labai priklauso nuo žmogaus veiksmų. Norint užtikrinti saugų ir efektyvų krovininių ir keleivinių laivų darbą, įgulos turi būti sukomplektuotos iš patyrusių ir kvalifikuotų specialistų. Tačiau pastebėta, kad laivų kompanijos dažnai praranda kvalifikuotus specialistus net jų karjeros pradžioje. Tarptautinių jūrinių asociacijų, jūreivių profesinių sąjungų ir laivų savininkų nuomonę viena iš pagrindinių pasitraukimo iš darbo priežasčių yra nuovargis ir stresas. Specifinė laivo darbo aplinka, pamaininis darbas ir kartais maža miego trukmė, ilgi reisai, sunkumai bendraujant su kolegomis, didelis nuotolis nuo namų, rūpesčiai šeimoje, nostalgija – visi šie veiksniai dažnai sukelia nuovargį ir stresą.

Stresas ir nuovargis sukelia nemažas ekonomines pasekmes.Didėja visuomenės sveikatos, įmonių, aplinkos apsaugos ir kitų sektorių, susijusių su jūrų transporto išlaidos. Dėl šių priežasčių tarptautiniai jūros transporto vadovai atkreipė dėmesį į faktorius, kurie sukelia nuovargį ir stresą, nes tik taip galima užtikrinti navigacijos saugumą, pritraukti daugiau darbuotojų ir inicijuoti poreikį naujoms, šiuo klausimu, pažiūroms jūrų švietimo ir mokymo įstaigose. Vis dažniau prašoma teikti priemones, kurios numatytu ir suvaldyti šių negalavimų simptomus ir sukeliančius faktorius. Tokios naujos priemones padėtu sukurti geresnį darbo kontekstą ir darbuotojų gyvenimo darbinę aplinką, padidintų veiksmingumą, produktyvumą ir saugą.

Šio Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos remiamo projekto tikslas yra sukurti mokymo programą, kaip valdyti stresą, skirtą jūrinio sektoriaus darbuotojams, tikslu užtikrinti saugumą ir stabilumą jūrinio sektoriaus darbe, perspėjant žmogiškųjų faktorių sąlygotas avarijas ir nelaimingus atsitikimus, o taip pat ankstyvą kvalifikuotų žmogiškųjų faktorių išėjimą iš darbo dėl ligos, tuo padidinat jūrinio sektoriaus darbo efektyvumą ir sumažinant ekonomines išlaidas. Sukurta modulinė mokymo programa bus išversta į keletą nacionalinių kalbų, tame tarpe į lietuvių kalbą, ir galės būti naudojama formaliam ir neformaliam mokymui įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Ji bus naudinga tiek jūrinio sektoriaus darbuotojams, tiek jūreivystės studentams koreguoti nuovargį ir stresą su kuriais jie gali susidurti savo karjeroje.

Projekto partneriai:

  1. Italijos laivybos akademija (Genuja, Italija) – projekto koordinatorius
  2. Transporto ir logistikos technikos institutas (San Giorgio, Italija)
  3. Chalmers technologijos universitetas (Gioteborgas, Švedija)
  4. Turku universiteto Jūros studijų centras (Suomija)
  5. Piri Reis universitetas (Istambulas, Turkija)
  6. Ščecino Jūros universitetas (Lenkija)
  7. Klaipėdos universitetas

MTK_projektai_stres_3

Prof. habil. dr. Giedrius Varoneckas
Klaipėdos universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas
SOS projekto atsakingas vykdytojas

Projekto bukletas