LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Medicinos technologijų katedra

Medicinos technologijų katedra (MTK) perorganizuota 2010 m. iš iki tol buvusios Biofizikos katedros ir Biofizikos programos.

2011 m. buvo patvirtinta Technologijos mokslų studijų srities Bendrosios inžinerijos studijų krypties Biomedicinos inžinerijos bakalauro programa (BI) (612H16002). Programa atliepia Klaipėdos regiono poreikius biomedicininės inžinerijos specialistų, turinčių šiuolaikinių medicininių technologijų supratimą, gebančių prisidėti prie platesnio jų panaudojimo moksle ir praktinėje veikloje.

Medicinos technologijų katedroje nuo 2013 m. rudens vykdomos Biomedicinos mokslų studijų srities Medicinos technologijų krypties Radiologijos šakos Radiologijos bakalauro programos (612B82001) studijos. Tai pirma ir vienintelė universitetinių radiologijos bakalauro studijų programa Lietuvoje.

Keletas faktų

2003 m. įkurta Biofizikos katedra ir biofizikos studijų bakalauro programa (ved. doc.dr. A. Stankus)

2004 m. įkurta moderni Biofizikos laboratorija, kurioje studentai mokomi mokslinių tyrimų ir praktinių įgūdžių, naudojant NI ELVIS (National Instruments) techninę ir LabVIEW programinę įrangą (ved. doc.dr. A. Stankus)

2010 m. Biofizikos katedra reorganizuota į Medicinos technologijų katedrą (ved. doc.dr. A. Martinkėnas).

2011 m. patvirtinta Technologijos mokslų srities Bendrosios inžinerijos studijų krypties Biomedicinos inžinerijos bakalauro programa (612H16002) (ved. prof.dr. A. Martinkėnas).

2013 m. patvirtinta ir vykdoma Biomedicinos mokslų studijų srities Medicinos technologijų krypties Radiologijos šakos Radiologijos programa (612B82001) (ved. prof.dr. A. Martinkėnas).

2016 m. reorganizuota moderni Biomedicinos inžinerijos laboratorija, kurioje studentai mokomi ir atlieka mokslinius tyrimų ir ugdo praktinius įgūdžius (ved. prof.dr. A. Martinkėnas).

Katedros misija – rengti specialistus, galinčius savarankiškai spręsti biomedicinos inžinerijos, radiologijos technologo kvalifikacijų reikalaujančias problemas, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, lemiančią teorijos ir praktikos sąveiką.

Katedros vizija. Medicinos technologijų katedra – stiprėjantis studijų ir mokslo centras, rūpinasi biomedicinos inžinerijos, radiologijos technologų studijų ir mokslo stiprinimu bei bioinžinerinio darbo, kaip taikomosios studijų krypties vystymu, kuriame:

  • Rengiami biomedicinos inžinieriai ir radiologijos technologai, pasižymintys bendrosiomis bei profesinėmis kompetencijomis, sudarančiomis pagrindą dirbti įvairiose medicinos technologijų bei sveikatos priežiūros srityse, dalyvauti mokslo vystymesi,
  • Įgijusieji radiologijos technologo profesinę kvalifikaciją įsitvirtina Lietuvos ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų rinkoje.