LT   |   EN      Mano KU   |   

Kūno kultūros katedros vedėja

Dėstomi dalykai:

 • Fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas,
 • Fizinis aktyvumas ir sveikata,
 • Neformalusis fizinis ugdymas,
 • Pedagoginė praktika 2,
 • Pedagoginė praktika 3,
 • Mokslinis darbas,
 • Vadovavimas magistrų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams ir kursiniams darbams.

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadienis, 13:00-15:00 val.
 • SvMF, 308 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Kūno kultūros ir olimpinio sporto istorija,
 • Baigiamojo darbo rengimo metodologija,
 • Sportinių renginių organizavimas,
 • Sporto vadyba,
 • Kūno kultūra 1,
 • Kūno kultūros mokymas (su praktikumu),
 • Olimpinė pedagogika,
 • Mokslinis darbas,
 • Vadovavimas magistrų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams ir kursiniams darbams.

El. paštas 

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadienis, 13:40-15:10 val.
 • SvMF, 307 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Sportas ir visuomenė.

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Masažas,
 • Kūno rengyba,
 • Tinklinis ir jo mokymas,
 • Plaukimas ir jo mokymas,
 • Informacinių technologijų taikymas sporte,
 • Mokslinis darbas,
 • Vadovavimas magistrų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams ir kursiniams darbams.

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Ketvirtadienis, 12:00-13:00 val.
 • SvMF, 307 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Testų teorija ir matavimai,
 • Sporto treniruotės pagrindai,
 • Jėgos sporto šakos,
 • Žiemos sporto šakos,
 • Mokslinis darbas,
 • Vadovavimas magistrų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams ir kursiniams darbams.

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Antradienis, 12:30-13:30 val.
 • SHMF, 129 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Fizinio ugdymo psichologijos pagrindai,
 • Keliautojų sportas ir jo mokymas,
 • Informacinių technologijų taikymas sporte,
 • Mokslinis darbas,
 • Vadovavimas magistrų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams, pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams ir kursiniams darbams.

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadienis, 14:00-15:00 val.
 • SvMF, 307 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Mokinių fizinis ugdymas  (su praktikumu),
 • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • Taikomasis fizinis aktyvumas,
 • Sporto pedagogika,
 • Vaikų fizinės sveikatos ugdymas
 • Ritminės ir atletinės gimnastikos mokymas,
 • Kūno kultūra 1,
 • Fakultatyviniai kūno kultūros užsiėmimai

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Pirmadienis, 15:00-16:00 val.
 • SHMF, 134 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Darbas projekte „Amžinai jaunas 65+“

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Sportiniai žaidimai (futbolas, rankinis)

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Plaukimas ir jo mokymas,
 • Sportiniai žaidimai (stalo tenisas, badmintonas),
 • Lengvoji atletika ir jos mokymas.

El. paštas

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadienis, 11:30-12:30 val.
 • SHMF, 129 aud.