Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Katedros » Holistinės medicinos katedra
  • 2010-03-01 įkurta Medicinos edukacijos katedra KU Tęstinių studijų institute.
  • Medicinos edukacijos katedrai 2010 – 2016 vadovavo prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis, Sveikatos mokslų fakulteto įkūrėjas.
  • 2017-02-01 Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimu Medicinos edukacijos katedra perkelta į Sveikatos mokslų fakultetą.
  • Katedros vedėja nuo 2017-02-01 doc. dr. Giedrė Kavaliauskienė.

Papildomosios ir alternatyviosios medicinos studijų programa skirta parengti naujos kompetencijos reabilitacijos specialistą, plėtojant jo profesinės kvalifikacijos ribas papildomosios ir alternatyviosios medicinos srityje, gebantį suburti papildomosios ir alternatyviosios medicinos bei kitų medicinos sričių specialistų komandą, integruoti jų veiklą į gydymo ir reabilitacijos procesą, užtikrinti visapusiškas, kokybiškas, pilnai pacientų poreikius atitinkančias reabilitacijos paslaugas, mokės panaudoti įprastas reabilitacijos procedūras pritraukiant papildomosios ir alternatyviosios medicinos paslaugas.

Antros pakopos studijų programos „Papildomoji ir alternatyvioji medicina“ tikslas – rengti reabilitacijos magistrus, atitinkančius Pasaulio Sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos bei Lietuvos pripažintus reikalavimus, kurie praplėstų reabilitacijos praktiką ir mokslą papildomosios ir alternatyviosios medicinos žiniomis ir gebėjimais bei savo darbu aktyviai prisidėtų prie žmonių sveikatos gerinimo.

Magistrantūros programos tikslo strategijoje sujungti du svarbūs reabilitacijos, kaip praktinės veiklos ir kaip studijų bei mokslo krypties vystymosi, komponentai: 1) profesinės reabilitacijos specialisto kompetencijos gilinimas ir tobulinimas; 2) mokslinio tiriamojo darbo kompetencijos įtvirtinimas ir plėtotė.

Ergoterapijos specialistų mūsų šalyje trūksta. Danijoje 100 000 gyventojų jų tenka 74, Belgijoje – 49, o Lietuvoje – tik 3. Ergoterapija – tai pacientų galimybių grąžinimas, palaikymas ir sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla, siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus. Tikslinga veikla – tai kasdieninė veikla, darbinė veikla, laisvalaikis.

Informacija atnaujinta: Tuesday October 10th, 2017