LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121GX015

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas (nuo 2020 m.)

Kas tai?

Ergoterapija – tai pacientų galimybių grąžinimas, palaikymas ir sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla, siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus. Tikslinga veikla – tai kasdieninė veikla, darbinė veikla, laisvalaikis. Šios programos absolventams suteikiamas ergoterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei ergoterapeuto profesinė kvalifikacija. Ergoterapijos studijų programos tikslas – rengti ergoterapeutus, gebančius pacientui pritaikyti aplinką, modifikuoti užduotis, mokyti įgūdžių, siekiant padidinti jų dalyvavimą kasdienėje veikloje, ypač tokioje, kuri yra prasminga pacientui. Ergoterapeutai glaudžiai bendradarbiauja su kineziterapeutais, logopedais, slaugytojais, socialiniais darbuotojais ir pacientų artimaisiais.

Kur dirba absolventai?

VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, VšĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok“, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Logopedijos ir pedagogikos centre, BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje „Litorina“, VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“, reabilitacijos centre „Ostemeda“, reabilitacijos centre „Palangos Linas“ ir kituose Lietuvos sveikatos priežiūros centruose, socialinės globos įstaigose, spec. mokyklose bei reabilitacijos centruose.

Valstybinis kodas
6181GX001

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Jungtinė studijų programa su Šiaulių universitetu

Studijų programos aprašas (nuo 2016 m.)

Kas tai?

Kineziterapijos studijų programa – jungtinė studijų programa – įgyvendinama kartu su Šiaulių universitetu. Šios programos absolventams suteikiamas jungtinis kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; išduodamas jungtinis diplomas. Šios studijų programos tikslas – rengti kineziterapeutus, gebančius atlikti asmens funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo tyrimus bei vertinimą, rengti ir vykdyti kineziterapijos programas, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti kineziterapeuto praktinę veiklą. Kineziterapija – gydymas judesiu. Tai ligonių gydymo ir reabilitacijos metodas, kai naudojami fiziniai pratimai, išnaudojami natūralūs gamtos veiksniai ir fizioterapinės priemonės (šiluma, šaltis, vanduo, elektrostimuliacija, masažas).

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok“, Lietuvos jūrų muziejuje, reabilitacijos centre „Ostemeda“, UAB „Impuls LTU“ sporto ir sveikatingumo klube Klaipėdoje.

Valstybinis kodas
6181GX001

Įgyjama kvalifikacija
Kineziterapijos bakalauras, kineziterapeutas

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę kineziterapijos aukštojo mokslo kolegines studijas.

PAPILDOMOJI IR ALTERNATYVIOJI MEDICINA

Valstybinis kodas
6211GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Studijų kalba
Lietuvių

Galima specializacija
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija (nuo 2018 m. priėmimo)

Studijų programos aprašas (2018 m. priėmimo)
Priėmimo informacija

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Papildomoji ir alternatyvioji medicina (specializacija:  Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija)

Priimami asmenys, turintys:

  • reabilitacijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį (ergoterapeutai, kineziterapeutai).
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas:

    • papildomos (skirta asmenims, baigusiems aukštojo mokslo universitetines (išskyrus biomedicinos srities reabilitacijos krypties);
    • papildomos (skirta asmenims, baigusiems biomedicinos srities, išskyrus reabilitacijos krypties, aukštojo mokslo kolegines studijas);
    • papildomos (skirta asmenims, baigusiems reabilitacijos krypties, aukštojo mokslo kolegines studijas).

 

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 85 50
 (8 46)  39 85 52
 administratorius.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 89 93, (8 46)  39 89 94
 (8 46)  39 89 69
 studentu.priemimas@ku.lt