LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6181GX001

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Jungtinė studijų programa su Šiaulių universitetu

Studijų programos aprašas (nuo 2016 m.)

Kas tai?

Kineziterapijos studijų programa – jungtinė studijų programa – įgyvendinama kartu su Šiaulių universitetu. Šios programos absolventams suteikiamas jungtinis kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; išduodamas jungtinis diplomas. Šios studijų programos tikslas – rengti kineziterapeutus, gebančius atlikti asmens funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo tyrimus bei vertinimą, rengti ir vykdyti kineziterapijos programas, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti kineziterapeuto praktinę veiklą. Kineziterapija – gydymas judesiu. Tai ligonių gydymo ir reabilitacijos metodas, kai naudojami fiziniai pratimai, išnaudojami natūralūs gamtos veiksniai ir fizioterapinės priemonės (šiluma, šaltis, vanduo, elektrostimuliacija, masažas).

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok“, Lietuvos jūrų muziejuje, reabilitacijos centre „Ostemeda“, UAB „Impuls LTU“ sporto ir sveikatingumo klube Klaipėdoje.

Valstybinis kodas
6181GX001

Įgyjama kvalifikacija
Kineziterapijos bakalauras, kineziterapeutas

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę kineziterapijos aukštojo mokslo kolegines studijas.

PAPILDOMOJI IR ALTERNATYVIOJI MEDICINA

Valstybinis kodas
6211GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Studijų kalba
Lietuvių

Galima specializacija
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija (nuo 2018 m. priėmimo)

Studijų programos aprašas (2018 m. priėmimo)
Priėmimo informacija

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys įgiję reabilitacijos ergoterapijos ir/ar kineziterapijos, slaugos universitetinio ir koleginio mokslo bakalauro laipsnį (baigusiems kolegines studijas, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų dalykus).

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 85 50
 (8 46)  39 85 52
 administratorius.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46)  39 89 93, (8 46)  39 89 94
 (8 46)  39 89 69
 studentu.priemimas@ku.lt