LT   |   EN      Mano KU   |   

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra su trimis partneriais (Federal State Budgetary Institution Children’s Psychoneurological Health Center „Teremok“ of the Ministry of Health of the Russian Federation, Rusija; Immanuel Kant Baltic Federal University, Rusija ir Lietuvos jūrų muziejus, Lietuva vykdo projektą : “Breaking the Barriers in Children Rehabilitation: from Correction towards Inclussive Collaboration” (BREAK) nuo 2020.07.01 – 2022.06.30.
Bendra projekto vertė: 640 260,20 €, projekto biudžeto dalis, tenkanti Klaipėdos universitetui yra 158 055,20 €

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Plungės miesto savivaldybe ir visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos miesto savivaldybe ir visuomenės sveikatos biuru bei Klaipėdos Rotary klubu „Karalienė Luizė“, kad galėtų vykdyti projektą „Terapinių kamuolių poveikis 6-7 m. vaikų psichomotorikai“.

Projekto metu Buvo organizuotas seminaras „Fizinio raštingumo ugdymo pagrindai“, kurį vedė prof. dr. Daiva Mockevičienė ir lekt. Inga Šimkutė-Karalevičienė, vykdomi praktiniai užsiėmimai, įvertinti 247 priešmokyklinio amžiaus vaikai, kuriuos vertino prof. dr. Daiva Mockevičienė su kineziterapijos studentais.

Akimirkos iš projekto:

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra su partneriais (VšĮ „Vaiko raida“, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centras, Klaipėdos Litorinos mokykla, Klaipėdos regos ugdymo centras, Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „Aidas“ ir renginio rėmėjai Klaipėdos moterų Rotary klubas „Aditė“) nuo 2018 m. kasmet organizuoja renginį „Aš neabejingas, o tu?“, kuris skirtas tarptautinei žmonių su negalia supratimo dienai.

Renginio tikslas yra priešmokyklinio amžiaus vaikų sąmoningumo ir supratimo neįgaliųjų atžvilgiu ugdymas. 2018 m. renginyje dalyvavo iš 5 skirtingų įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikai, o 2019 metais renginyje dalyvavo 9 įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Akimirkos iš renginio: