LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Struktūra » Katedros ir centrai » Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra

Istorija

Reabilitacijos katedra įsikūrė 2007 m. buvusiai Reabilitacijos ir Slaugos katedrai išaugus į dvi katedras. Nuo įkūrimo iki 2013 m. šiai katedrai vadovavo prof. dr. Ligija Švedienė, nuo 2013 m. iki 2016 m. – doc. dr. Giedrė Kavaliauskienė,  nuo 2016 m. iki 2017 m. – doc. dr. Julija Andrejeva. Vėliau šias pareigas perėmė prof. dr. Daiva Mockevičienė. Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimu atsirado Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra, kuriai šiuo metu vadovauja prof. dr. Daiva Mockevičienė. Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra kviečia studijuoti Kineziterapijos bakalauro (kurių trukmė nuo 2017 m. yra 3,5 metų) bei Papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistro studijas.

Dėstytojai

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros dėstytojai skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, taip pat nuolat kelia  pedagoginę kompetenciją dalyvaudami Europos kineziterapijos (ENPHE) ir ergoterapijos (ENOTHE) aukštųjų mokyklų tinklų veikloje, rengdami metodines priemones, dirbdami mokslinį tiriamąjį darbą. Katedros dėstytojai taip pat aktyviai dalyvauja ir visuomeninėje veikloje.

Katedros dėstytojai

Kineziterapija – gydymas judesiu. Naudojant šį ligonių gydymo ir reabilitacijos metodą pasitelkiami fiziniai pratimai, natūralūs gamtos veiksniai ir fizioterapinės priemonės (šiluma, šaltis, vanduo, elektrostimuliacija, masažas). Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra studijų procesą organizuoja taip, kad būsimi specialistai sugebėtų patenkinti ne tik Vakarų regiono, bet ir visos Lietuvos gyventojų poreikius.

Ergoterapija – tai pacientų galimybių grąžinimas, palaikymas ir sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla, siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus. Tikslinga veikla – tai kasdieninė, darbinė ar kitokia veikla, laisvalaikis. Ergoterapijos specialistų mūsų šalyje trūksta. Danijoje 100 000 gyventojų jų tenka 74, Belgijoje – 49, o Lietuvoje – tik 3.

Papildomosios ir alternatyviosios medicinos studijų programa skirta parengti aukštos kompetencijos reabilitacijos specialistą, plėtojant jo profesinės kvalifikacijos ribas papildomosios ir alternatyviosios medicinos srityje, gebantį suburti papildomosios ir alternatyviosios medicinos bei kitų medicinos sričių specialistų komandą, integruoti jų veiklą į gydymo ir reabilitacijos procesą, užtikrinti visapusiškas, kokybiškas, pilnai pacientų poreikius atitinkančias reabilitacijos paslaugas, mokantį panaudoti įprastas reabilitacijos procedūras pritraukiant papildomosios ir alternatyviosios medicinos paslaugas.

Antros pakopos studijų programos „Papildomoji ir alternatyvioji medicina“ tikslas – rengti reabilitacijos magistrus, atitinkančius Pasaulio Sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos bei Lietuvos pripažintus reikalavimus, kurie praplėstų reabilitacijos praktiką ir mokslą papildomosios ir alternatyviosios medicinos žiniomis ir gebėjimais bei savo darbu aktyviai prisidėtų prie žmonių sveikatos gerinimo.

Magistrantūros programos tikslo strategijoje sujungti du svarbūs reabilitacijos, kaip praktinės veiklos ir kaip studijų bei mokslo krypties vystymosi, komponentai:

1) profesinės reabilitacijos specialisto kompetencijos gilinimas ir tobulinimas;
2) mokslinio tiriamojo darbo kompetencijos įtvirtinimas ir plėtotė.

Jeigu Tavo gyvenimo tikslas – padėti žmonėms, nedvejodamas rinkis reabilitacijos krypties studijas, kadangi šie specialistai turi būdų ir galimybių iš tikrųjų padėti ligos ar negalios paliestam žmogui prasmingai gyventi.

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra facebook’e

KU RSMD – Reabilitacijos studentų mokslinė draugija facebook’e