LT   |   EN      Mano KU   |   

Taryba

Prof. dr. Elvyra Acienė

Tarybos pirmininkė

 

Kabinetas  316
Tel. (8 46)  39 85 64
El. p. elvyra.aciene@gmail.com

Prof. dr. Arvydas Martinkėnas

 

Kabineto nr. 418
(8 46)  39 85 34
arvydas.martinkenas@ku.lt

Doc. dr. Indrė Brasaitė

Kabineto nr. 415
indre.brasaite@ku.lt
Prof. dr. L. Dromantienė Sveikatos mokslų fakulteto l.e.p. dekanė
Prof. habil. dr. R. Povilanskas Rekreacijos ir turizmo katedros profesorius
Prof. dr. D. M. Drungilienė Slaugos katedros profesorė
Prof. dr. D. Mockevičienė Reabilitacijos katedros vedėja
Prof. dr. D. Šaparnienė Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja
Prof. dr. A. Šarkauskienė Kūno kultūros katedros vedėja
Doc. dr. S. Norkienė Visuomenės sveikatos katedros vedėja
Doc. dr. F. Stepukonis Visuomenės sveikatos katedros docentas
Doc. dr. S. Raugelė Slaugos katedros docentas
Doc. dr. V. Rimkus Socialinio darbo katedros vedėjas
Doc. dr. G. Kavaliauskienė Holistinės medicinos katedros vedėja
Doc. dr. G. Avižonienė Kūno kultors katedros docentė
Doc. dr. A. Rauckienė-Michaelsson Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro direktorė
Doc. dr. I. Būtienė Visuomenės sveikatos katedros docentė
Tautvydas Benetis SvMF SA pirmininkas
Ieva Rudzinskaitė SvMF SA vicepirmininkė