LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslinė veikla

Sveikatos mokslų fakulteto mokslinių tyrimų programa 2015-2020 m.

Tarpdisciplininės strategijos visuomenės sveikatai ir socialinei gerovei

Sveikatos gerinimo technologijų kūrimas ir taikymas prof. dr. A. Martinkėnas Tel. (8 46) 39 85 37,
el. paštas: arvydas.martinkenas@ku.lt
Reabilitacijos metodų taikymas gyvenimo kokybės gerinimui specialistų rengimo aspektu doc. dr. G. Kavaliauskienė Tel. (8 46) 39 85 50,
el. paštas: gikavali@gmail.com
Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai prof. dr. R. Povilanskas Tel. (8 615) 7177,
el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com
Pažangios praktikos slauga žmogaus sveikatai ir gerovei lekt. dr. M. Truš Tel. (8 46) 39 85 58,
el. paštas: marija.trus@ku.lt
Sveikatos stiprinimo bei ligų profilaktikos metodologijų ir sveikatos priežiūros efektyvumo tyrimai prof. dr. A. Jurgutis Tel. (8 46) 39 85 61,
el. paštas: jurgutis@klaipeda.aiva.lt
Inovatyvaus socialinio darbo plėtojimas aktualizuojant tarpdiscipliniškumą socialinės gerovės kūrimo kontekste dr. V. Rimkus Tel. (8 46) 39 85 50,
el. paštas: valdasrim@gmail.com

INOVACIJOS SVEIKAI VISUOMENEI IR GYVENIMO KOKYBEI

Vadovas Prof. dr. A. Jurgutis
 Trumpas aprašas:

Bendruomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros poreikių tyrimai ir racionalių, orientuotų į ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą integruotos sveikatos priežiūros modelių mokslinis pagrindimas ir plėtra

 Paprogramės tikslas:Tirti ir prognozuoti bendruomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros poreikius ir prisidėti prie racionalių, orientuotų į ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą integruotos sveikatos priežiūros modelių mokslinio pagrindimo ir plėtros.
Projektai:

  • ImPrim  –   “Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems”  (Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų  aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros  išdėstymą)
    Imprim projekto laikotarpiu 2010-2013 m. nuveiktų veiklų ataskaitos:

Paprojektis „ Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

Paprojekčio tikslas –   stiprinti Klaipėdos ir Telšių apskrities savivaldybių administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, kurie sąlygotų efektyvesnę, apimančią visus savivaldos sektorius ir   orientuotą į teigiamus visuomenės sveikatos pokyčius savivaldybių sveikatos politiką.

Vadovas Prof. habil. dr. R. Povilanskas

Trumpas aprašas:

Pajūrio aplinkos komponentų ir veiksnių poveikio žmogaus sveikatai bei gerovei rekreacijos ir turizmo aspektais vertinimas bei šio poveikio prognozės Lietuvos pajūrio regionui demografinių pokyčių ir klimato kaitos sąlygomis atlikimas.

Paprogramės tikslas:

Įvertinti pajūrio aplinkos komponentų ir veiksnių poveikį žmogaus sveikatai bei gerovei rekreacijos ir turizmo aspektais bei atlikti šio poveikio prognozę Lietuvos pajūrio regionui demografinių pokyčių ir klimato kaitos sąlygomis.

Vadovas Prof. dr. A. Martinkėnas

Trumpas aprašas:

Išmaniųjų bioinžinerijos technologijų ankstyvai diagnostikai ir gydymui kūrimas ir tobulinimas, užtikrinant darnią žmogaus ir aplinkos sąveiką.

Paprogramės tikslas:

Tikslas – kurti ir tobulinti išmaniąsias bioinžinerijos technologijas ankstyvai diagnostikai ir gydymui, vertinti jūros aplinkos veiksnių įtaką operatoriaus būklei, užtikrinant darnią žmogaus ir aplinkos sąveiką.

Vadovas Prof. dr. A. Razbadauskas

Trumpas aprašas:

Balneologiniai geoterminio vandens poveikio žmogaus organizmui tyrimai, sukuriant moksliškai pagrįstus inovatyvius geoterminius produktus, nukreiptus į sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją. Baltijos jūros mikro ir makroorganizmų ištyrimas, jūrinių produktų poveikio ir panaudojimo sveikatinimo srityje tyrimai.

Paprogramės tikslas:

ištirti geoterminio vandens poveikį organizmo sistemoms, jo įtaką žmonių sveikatai ir darbingumui bei sukurti geoterminės kilmės balneologinius gydomuosius produktus sveikatinimo ir sveikatingumo sektorių plėtrai Vakarų Lietuvoje. Vystyti jūrinių resursų panaudojimą, vykdant Baltijos jūros organizmų poveikio žmonių sveikatai tyrimus, moksliškai pagrindžiant praktinį pritaikymą ir sukuriant inovatyvius biotechnologinius produktus.

Klaipėdos universiteto Senato 2020 m. birželio 18 d. Nr. 11-70 nutarimas „Dėl Klaipėdos universiteto strateginių mokslo krypčių patvirtinimo“