LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
SVARBI INFORMACIJA DĖL ATEINANČIŲ AKADEMINIŲ METŲ
  • Studentai ir dėstytojai kontaktinėse paskaitose galės dalyvauti tik turėdami galimybių pasą.
  • Studentai, kurie neturi galimybių paso turės galimybę prisijungti prie Universiteto naudojamų vaizdo transliavimo platformų paskaitos metu. Tačiau dėstytojas neprivalės užtikrinti nuotoliniu būdu studijų dalyką klausančio studento visapusiško įtraukimo į studijų procesą.
  • Nedalyvavimas paskaitose dėl galimybių paso neturėjimo nebus laikomas pateisinama priežastimi neatlikti studijų procese numatytų užduočių.