LT   |   EN      Mano KU   |   
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros profesorė – metodinės knygos autorė

Lapkričio 4 dieną dienos šviesą išvydo Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros vedėjos prof. dr. Astos Šarkauskienės metodinė knyga „Lengvoji atletika“. Prasitardama, jog knyga yra lyg duoklė šiai sporto šakai, profesorė pasakoja apie tai, kaip lengvoji atletika buvo ir tebėra svarbi jos gyvenimo dalis. „Aš esu buvusi lengvaatletė – vidutinių nuotolių bėgikė. Gerai išmanau šią sporto šaką. Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studentams dėsčiau studijų dalyką „Lengvoji atletika ir jos mokymas“ – pasakoja A. Šarkauskienė.

Pasak autorės, metodinės literatūros šia tematika labai trūksta, todėl ir kilo mintis parengti knygą, kuri būtų realus pagalbininkas mokant vaikus šios sporto šakos pagrindų. Metodinė knyga pirmiausia skirta 5‒8 klasių fizinio ugdymo mokytojams, siekiant palengvinti mokinių lengvosios atletikos rungčių technikos mokymą tiems specialistams, kurių sportinės patirties sąsajos su lengvąja atletika nežymios. A. Šarkauskienės teigimu, knyga gali būti skirta universaliai visiems – mokiniams, jų tėveliams ir besimokantiems sporto specialistams.

Knygą sudaro trys dalys ir priedai. Pirmoje dalyje pateikiama lengvosios atletikos rungčių klasifikacija ir jų apibūdinimas. Antroje dalyje aprašoma lengvosios atletikos rungčių technika ir jos mokymo metodika, pristatomos esminės varžybų taisyklės. Technikos elementai iliustruoti nuotraukomis. Trečioje dalyje apžvelgiama bendrojo ugdymo programa ir joje įvardyti 5‒8 klasių mokinių lengvosios atletikos gebėjimai, gilinamasi į lengvosios atletikos pamokos planavimo ypatumus, apibūdinamos šiose pamokose patiriamos esminės traumos ir jų patyrimo priežastys. Prieduose pateikiami orientaciniai lengvosios atletikos normatyvai, lengvosios atletikos pamokų planai – konspektai.

Knygą galima įsigyti Klaipėdos universiteto knygyne bei internetu.