LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinio darbo katedros docentės – profesionalios supervizorės

Socialinio darbo bakalauro ir magistrantūros studijų programų ypatinga dalis yra supervizijos, kurias veda Socialinio darbo katedros docentės dr. Asta Kiaunytė ir dr. Indrė Dirgėlienė. Abi jos yra profesionalios supervizorės, baigusios supervizijos studijas, atitinkančias europinį supervizorių rengimo standartą (VDU, Miunsterio akademija, Vokietija).

Šių dėstytojų ir supervizorių iniciatyva supervizijos Klaipėdos universitete buvo pirmosios Lietuvoje įtrauktos į socialinio darbo studijų programas. Asta Kiaunytė ir Indrė Dirgėlienė sėkmingai plėtoja supervizijas ne tik socialinio darbo studijose, bet ir mokslo bei profesinės praktikos veiklose. Narystė Lietuvos supervizorių (profesinių santykių konsultantų) asociacijoje ir ANSE (Europos nacionalinių supervizijos organizacijų asociacijos) užtikrina nuolatinį profesinės kompetencijos kėlimą ir yra supervizijų teikimo kokybės garantas.

Sudėtingu koronaviruso krizės laikotarpiu supervizorės Asta Kiaunytė ir Indrė Dirgėlienė kaip savanorės įsitraukė į Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Pagalba sau – emocinės sveikatos link“, teikdamos emocinį ir profesinį palaikymą darbuotojams, o tuo pačiu ir organizacijoms.

Doc. dr. Asta Kiaunytė (kairėje) ir doc. dr. Indrė Dirgėlienė (dešinėje)