LT   |   EN      Mano KU   |   
Slaugos katedros dėstytojos lankėsi Oksfordo universitete

Lapkričio 3 d. Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė dr. Aelita Skarbalienė bei lektorės dokt. Lina Gedrimė ir Andželika Zavackienė lankėsi Oksfordo universitete (Jungtinėje Karalystėje).

Mokslininkės dalyvavo Universiteto kartu su Oksfordo universitetinėmis ligoninėmis rengtoje konferencijoje, kur buvo aptartos  išplėstinės slaugos praktikos aktualijos. KU atstovės pristatė bendrą tyrimą apie slaugos profesijos prestižą Lietuvoje, taip pat skaityti pranešimai apie slaugos studentų profesinio tapatumo vystymą (dr. A. Skarbalienė) ir pacientų informacijos poreikį ruošiantis operacijai (dokt. L. Gedrimė).

Taip pat dalyvauta diskusijose apie besikeičiantį slaugytojo vaidmenį sveikatos priežiūros sistemos kontekste, naujų kompetencijų poreikį, slaugytojų indėlį į sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimą, apie slaugytojų įtraukimą į mokslinių tyrimų vykdymą bei įrodymais grįstos slaugos praktikos skatinimą.

Užmegzti kontaktai su slaugos mokslininkais ir praktikais leis plėtoti bendradarbiavimą ir toliau.