LT   |   EN      Mano KU   |   
Rekreacijos ir turizmo katedros studijų programų akreditacija

Magistrantūros studijų Rekreacijos ir turizmo vadybos bei Tarptautinių turizmo renginių vadybos (jungtinė su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu, Latvija) studijų programos akredituotos maksimaliam 6-erių metų laikotarpiui!

Studijų kokybės vertinimo centras  išnagrinėjo Klaipėdos universiteto prašymą įvertinti ir akredituoti vykdomas Rekreacijos ir turizmo vadybos (valstybinis kodas 621N80001) bei Tarptautinių turizmo renginių vadybos (valstybinis kodas 628N80002) magistrantūros studijų programas. Studijų kokybės vertinimo centro pasitelkti tarptautiniai ekspertai atliko programų išorinį vertinimą. Tarptautinė ekspertų grupė vertino programas ir pateikė išvadas, kurios buvo svarstytos Studijų vertinimo komisijos posėdyje. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas, Studijų kokybės vertinimo centras priėmė sprendimą programas akredituoti šešeriems metams.

2016 m. spalio 6 d. (pažymos Nr. SV5-128), Programų vertinimo išvados.