LT   |   EN      Mano KU   |   
Rekreacijos ir turizmo katedroje vieši Australijos Kanberos universiteto mokslininkė dr. Brenda Dyack
Dr. Brenda Dyack – viena iškiliausių lietuvių kilmės Australijos mokslininkių, dirbanti Lietuvos pajūriui aktualioje pakrančių lagūnų ekosistemų paslaugų ekonominio vertinimo tematikoje. Šios tematikos specialistų Lietuvoje stokojama, nors su ja susiduriama sprendžiant sudėtingus kraštotvarkos ir gamtosaugos klausimus, svarstant regionų ekonominės plėtros alternatyvas. Be to, Dr. Brenda Dyack turi ne tik gilių žinių nagrinėjamoje tematikoje, bet ir akademinės bei konsultacinės patirties, todėl Rekreacijos ir turizmo katedros mokslininkai planuoja kartu su ja parengti ir įteikti spaudai prestižinėje pasaulinio lygio leidykloje monografiją „Lithuania: country as a resort“.
 
Viešnia dvi savaites skaitys paskaitas Rekreacijos ir turizmo vadybos magistrantūros bei Tarptautinių turizmo renginių vadybos magistrantūros studentams, skaitys viešą paskaitą universiteto bendruomenei bei socialiniams partneriams, diskutuos su akademine bendruomene aktualiais rekreacijos ir turizmo mokslo ir praktikos klausimais.