LT   |   EN      Mano KU   |   
Rekreacijos ir turizmo katedroje kviestinis lektorius

Š.m. rugsėjo 25 d. studentai ir dėstytojai turėjo galimybę gilintis į kokybinio tyrimo duomenų analizės su programine įranga NVivo klausimus. Dirbti su kompiuterine programa mokė metodologijos srities ekspertas, Šiaulių universiteto lekt. Sigitas Balčiūnas. Susitikimo metu analizuoti kokybinio tyrimo metu surinktos medžiagos transkribavimo, kategorizavimo, rezultatų interpretavimo klausimai, praktiškai užduotis atliekant NVivo programa. Diskutuoti programinės įrangos Nvivo taikymo privalumai ir iššūkiai.