LT   |   EN      Mano KU   |   
Rekreacijos ir turizmo III kurso studentė Erika Juciutė atliko tarptautinę praktiką, dalyvaudama intensyvioje programoje „Nemunas region future proof“

2019 metais balandžio m. 28 d. – gegužės m. 3 d. Rekreacijos ir turizmo bakalauro studijų programos III kurso studentė Erika Juciutė atliko tarptautinę praktiką Kauno mieste bei Kauno ir Jurbarko rajonuose, dalyvaudama intensyvioje programoje „Nemunas region future proof“. Tai 2018 m. spalio mėnesį, tarpininkaujant Olandijos ambasadai, pasirašyto ilgalaikio strateginio bendradarbiavimo susitarimo tarp Olandijos ir Lietuvos švietimo, žinių ir mokslinių tyrimų institutų viena iš veiklų. Bendradarbiaujantys partneriai: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (iki 2019 m. Aleksandro Stulginskio universitetas), RDH Urban Center „Delta Technology“ atstovauja HZ taikomųjų mokslų universitetui, Roterdamo Hogeschool ir Hogeschool Van Hall Larenstein. Partneriai pripažįsta dvipusio požiūrio svarbą: bendradarbiaujant vykdomi projektai, atveria plačias perspektyvas Nemuno upės baseinui ir padeda geriau suvokti bei sukurti bendrą ekosistemą kaip pagrindą keistis žiniomis ir bendra informacija. Ši intensyvi programa yra pagrįsta metodika, kurią naudojo partneriai kituose upių baseinuose (pvz., Schelde ir Dunojoje) ir vandens sistemose (Baltijos jūroje) Europoje. Programoje dalyvavo studentai iš Lietuvos ir Olandijos mokslo ir švietimo institucijų.

Pagal programą, praktikos pradžioje Žemės ūkio akademijos patalpose studentai buvo supažindinti su nuotekų tvarkymo sistema Lietuvoje, nuotekų valymu Baltijos jūros regiono kaimo vietovėse, žemės ūkio politika ir jos valdymu Lietuvoje, Nemuno upės ypatumais bei galimais ateities pokyčiais dėl klimato kaitos, demografijos ir energijos šaltinių pokyčių. Programos dalyviai lankėsi ir buvo supažindinti su Kauno valymo įrengimų darbu, lankėsi Marvelės žirgyne, kurios vadovai pravedė pažintinę programą. Taip pat apsilankyta netoliese esančioje meteorologinėje stotyje ir susipažinta su stoties darbu, VDU žuvų veisykloje.

Pažintinė kelionė tęsėsi Kauno marių regioniniame parke ir kadagių slėnyje, kur aptarti skirtingi požiūriai į situaciją parke ir galimos jo vystymo perspektyvos. Vėliau – pažintis su Jurbarko rajono turistine, rekreacine ir istorine aplinka, aplankytas Seredžiaus piliakalnis, Viešvilės ir Vilkijos miesteliai.

Pažintinėse kelionėse studentai vykdė kokybinius – stebėjimo tyrimus, analizavo situacijas, diskutavo, naudojant „smegenų šturmo“ metodą kūrė siūlymų žemėlapius situacijai tobulinti. Pagal grupinio darbo rezultatus, konsultuojant vadovams, buvo suformuluoti galimi Nemuno regiono vystymo scenarijai.
Tarptautinė praktika buvo naudinga daugeliu aspektų: išplėtotos dalykinės, metodologinės, projektų rengimo, grupinio darbo, komunikacijos ir tarpkultūrinės kompetencijos.