LT   |   EN      Mano KU   |   
Profesorės iš Lenkijos vizitas

Š.m. sausio 23 d. į KU SvMF Slaugos katedrą buvo atvykusi prof. dr. Ludmila Marcinowicz (Medical University of Bialystok, Lenkija).