LT   |   EN      Mano KU   |   
Prisimenant mokslinę-praktinę konferenciją ,,Teisė į sveikatos priežiūrą: ar garantuotas prieinamumas?“

Gruodžio 10 d. įvyko virtuali mokslinėpraktinė konferencija „Teisė į sveikatos priežiūrą: ar garantuotas prieinamumas?“. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas ir Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra. Tarpdisciplininėje konferencijoje galėjo dalyvauti visų pagalbos žmogui profesijų atstovai.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas prof. dr. (HP) Algirdas Utkus.

Konferencijoje analizuoti negalios biopsichosocialiniai veiksniai, universalusis dizainas sveikatos priežiūroje, namų slaugos organizavimo iššūkiai ir galimybės bei kt.

Prof. dr. Natalja Fatkulina (VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas), pristačiusi Europos sąjungos sveikatos sistemų apžvalgą, pasveikino savo Alma Mater – Klaipėdos universitetą, linkėdama jam kuo didžiausios sėkmės.

Pranešimus konferencijoje pristatė ir gausi KU SvMF Socialinio darbo katedros komanda. Prof. dr. Ingrida Baranauskienė analizavo JT neįgaliųjų teisių konvenciją teisės į sveikatos priežiūrą kontekste, pristatytos ir didelio susidomėjimo sulaukusios naujos profesorės monografijos „Teisė į sveikatos priežiūrą paradoksas“ idėjos.

Doc. dr. Brigita Kreivinienė pristatė delfinų terapijos patirtis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros kontekste, supervizorės doc. dr. Asta Kiaunytė ir doc. dr. Indrė Dirgėlienė pristatė supervizijos galimybes medicinos profesiniame lauke.

Tai buvo inovatyvi tarpdisciplininė konferencija, kviečianti bendradarbiauti ir kurti kartu sveikatos priežiūros gerovę.

Socialinio darbo katedra