LT   |   EN      Mano KU   |   
Posėdyje Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių tarybos pirmininku išrinktas UAB „Krantas Travel“ direktorius Putinas Bielskis

Š. m. kovo 22 d. įvyko pirmasis Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių tarybos posėdis. Posėdyje patvirtintas Socialinių partnerių tarybos veiklos reglamentas, išrinktas pirmininkas ir pavaduotojas, aptartos artimiausios veiklos: socialinių partnerių dalyvavimas baigiamųjų darbų gynimo komisijose birželio mėn.; aktualių įmonėms/organizacijoms/asociacijoms temų pateikimas katedrai ir numatomas nagrinėjimas studentų baigiamuosiuose darbuose; Žemaitijos nacionalinio parko ir Kuršių nerijos nacionalinio parko siūlymai dėl bendrų projektų ir veiklų ir kt.

Posėdyje taip pat pristatytos Rekreacijos ir turizmo katedros kuruojamos studijų programos, akcentuojant suteikiamas kompetencijas. Atsižvelgiant į tai, kad katedra pradeda vykdyti ES Pietų Baltijos regiono bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos QUISST projektą bei įsijungia į Pietų Baltijos regioninio bendradarbiavimo programos projektą FOCUS, posėdyje didelis dėmesys buvo skiriamas diskusijai apie šiandieniniame rekreacijos ir turizmo sektoriuje dirbančiųjų kompetencijas.

Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių tarybos pirmininku išrinktas katedros absolventas, UAB „Krantas Travel“ direktorius Putinas Bielskis, pavaduotoja – Klaipėdos rajono Turizmo informacijos centro direktorė Daiva Buivydienė.

Kitas Socialinių partnerių tarybos posėdis numatomas š. m. rugsėjo mėn.