LT   |   EN      Mano KU   |   
PASIRAŠYTA PIRMOJI KLAIPĖDOS UNIVERSITETE IKIPREKYBINIŲ PIRKIMŲ SUTARTIS

Lapkričio 6 d. laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas ir Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė pasirašė ikiprekybinio pirkimo „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“ I etapo sutartį.

Bendras ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų asistuojamos terapijos metodiką, remiantis holistiniu sveikatos modeliu ir gyvūnų, asistuojančių terapijos procese, situacinės gerovės vertinimo metodiką. I etapo metu Klaipėdos universiteto suburta tarptautinė tyrėjų komanda kurs žmogaus ir terapijoje asistuojančio gyvūno gerovės teorinį-hipotetinį konceptą ir koncepcinį modelį.

Sutarties pasirašymas, žymintis ikiprekybinio pirkimo veiklų startą, – ypatingas įvykis įrodymais grįstos gyvūnų terapijos praktikai, apskritai – papildomosios ir alternatyvios medicinos srities stiprinimui Lietuvoje. Klaipėdos universitetas yra tarp lyderių tarpdisciplininių tyrimų ir studijų srityse tiek nacionaliniu, tiek ir Baltijos jūros regiono lygmenyse. Integruoti tarpdisciplininiai tyrimai vykdomi siekiant stiprinti visuomenės sveikatą, socialinę gerovę ir tvarią bendruomenę. Vadovaujant Klaipėdos universiteto mokslininkams Lietuvos jūrų muziejuje atlikti pirmieji Lietuvoje moksliniai delfinų terapijos tyrimai, parengtos pirmosios mokslo studijos ir metodikos, davusios pradžią tolimesniems delfinų terapijos tyrimams ir Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro atsiradimui ir vystymuisi.

Ikiprekybiniai pirkimai – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros priemonė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugų ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įsigijimui. Ikiprekybinių pirkimų pagrindinis tikslas – skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje.

Ikiprekybinio pirkimo veiklos bus įgyvendinamos Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų centre. Projekto vadovė – dr. Sonata Mačiulskytė.