LT   |   EN      Mano KU   |   
Forumas „Turizmo perspektyvos Vakarų Lietuvoje: mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus partnerystė“
RekreacijaTurizmas_Programa

Š. m. sausio 27 d. Klaipėdos universiteto (KU) Sveikatos mokslų fakultete vyks Rekreacijos ir turizmo katedros organizuojamas forumas „Turizmo perspektyvos Vakarų Lietuvoje: mokslo, verslo ir viešojo sektorių partnerystė“. Forume bus aptariamos pasaulinės ir nacionalinės turizmo srities aktualijos ir tendencijos, pristatoma Klaipėdos regiono patirtis. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokslo, verslo ir viešojo sektorių partnerystės plėtojimo galimybių aptarimui. Pranešimus skaitys Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, asociacijos „Klaipėdos regionas“ bei KU Rekreacijos ir turizmo katedros atstovai.

Sklandžiai partnerystei užtikrinti forumo metu bus pasirašyta apie 20 bendradarbiavimo sutarčių tarp Sveikatos mokslų fakulteto ir turizmo ar rekreacijos srityje veikiančių įmonių / organizacijų / asociacijų.

Forume įsteigiama Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių taryba, kurios pagrindinis veiklos tikslas – Rekreacijos ir turizmo krypties studijų programų atitikties darbo rinkos poreikiams peržiūra, pasiūlymų teikimas programų turinio ir kokybės tobulinimo klausimais.

Forumas bus baigiamas diskusija „Mokslo, verslo ir viešojo sektorių partnerystė – kelias į sėkmingą turizmo plėtrą“.

Forumas vyks 2017 m. Sausio 27 d., Mažojoje auloje, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda.

Registracija yyksta iki sausio 23 dienos imtinai.