LT   |   EN      Mano KU   |   
METODOLOGINIO SEMINARO „MOKYMASIS TARNAUJANT BENDRUOMENEI (SERVICE-LEARNING): KUO JIS GALI BŪTI NAUDINGAS SOCIALINIO DARBO STUDIJOMS?“ AKIMIRKOS
Gegužės 12 d. KU Socialinio darbo katedra organizavo metodologinį seminarą „Mokymasis tarnaujant bendruomenei (Service-learning): kuo jis gali būti naudingas socialinio darbo studijoms?“
Socialinio darbo katedros vedėja prof. dr. #IngridaBaranauskienė pristatė Service-learning metodo, su kuriuo susipažino JAV stažuotės metu, naudą socialinio darbo studijoms. Esminius šio metodo bruožus – prasmingą tarnystę bendruomenei, pilietinį įsitraukimą, savanorystės skatinimą, refleksijos svarbą, bendrą dėstytojų, studentų ir bendruomenės veikimą – išryškino KU dokt. #MonikaGruslytė. Ilgametę Service-learning metodo taikymo praktiką studijose turinti VDU prof dr. #NatalijaMažeikienė sukėlė aktyvią katedros narių diskusiją, paskatino reflektuoti socialinio darbo studijų organizavimo patirtį ir Service-learning metodo taikymo platesnes galimybes.
Ačiū pranešėjams!
Juk tarp universitetų taip pat svarbu bendradarbiauti, o ne konkuruoti!