LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Sveikatos mokslų fakulteto Reabilitacijos katedros lektorės Eglės Radzevičienės vizitas Madride (Ispanija) pagal Erasmus+ judumo programą 2017 metų balandžio 24-27 dienomis

Vizitas į Ispaniją įvyko pasinaudojus Erasmus+ programos galimybėmis lankytis užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose, su kuriomis KU yra pasirašęs Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis. Išvykusi pagal Erasmus+ dėstytojų judumo programą, pirmąją dieną dėstytoja skaitė pranešimą konferencijoje „VIII-oji Tarptautinė Kineziterapijos konferencija. Sporto kineziterapija: Tikslai ir Tyrimai“. Kitomis vizito dienomis Eglė vedė praktikinius kineziterapijos metodikos užsiėmimus kineziterapijos specialybės studentams. Vizito metu susitiko su Comillas Pontifical Universiteto Kineziterapijos ir Slaugos Mokyklos direktoriumi Dr. Juan Manuel Arribas, Kineziterapijos katedros vedėju Dr. Carlos Lopez Moreno. Dėstytojos paskaitos buvo integruotos į Kineziterapijos katedros kuruojamą studijų programą. Konferencijos metu dėstytoja skaitė pranešimą apie skirtingas kineziterapijos metodikas ir su jomis susijusius mokslinius tyrimus. Kitų konferencijos dalyvių skaityti pranešimai buvo apie vaikų sportines traumas, nėščiųjų bėgimą, intraabdominalinį hipotenzijos metodą, kaulų-raumenų biomechaniką, sportininkų pečių juostos raumenų dinamometriją ir termografiją kineziterapijoje. Lankydamasi šiame universitete dėstytoja apžiūrėjo Kineziterapijos ir Slaugos Mokyklos materialinę bazę, istorinį Slaugos muziejų, buvo supažindinta su studijų programa ir joje naudojama inovatyvia praktikinių užsiėmimų baze (fizioterapijos įranga, fizinės būklės, fizinio pajėgumo ištyrimo įranga, programomis, kineziterapijos priemonėmis).

Vizito metu buvo užmegzti nauji ryšiai su mokslo darbuotojais bei konferencijos dalyviais iš kitų šalių: prof. Michel Pillu (Prancūzija), dr. Natalie Weeks-O‘Neal (JAV), aptarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir dėl galimybės KU kineziterapijos specialybės studentams atlikti praktiką Madrido gydymo ir reabilitacijos įstaigose.