LT   |   EN      Mano KU   |   
KU dėstytojų vizitas Bulgarijoje pagal Erasmus+ judumo programą

2017 metų gegužės 2-6 dienomis Klaipėdos universiteto (KU) Sveikatos mokslų fakulteto Kūno kultūros katedros dėstytojai lekt. dr. R.Jančiauskas ir doc. dr. Z. Birontienė lankėsi Bulgarijoje Veliko Turnovo šv. Kirilo ir šv. Metodijaus universitete (St. Cyril and St. Methodius University). Išvykę pagal Erasmus+ dėstytojų judumo programą, jie skaitė paskaitas Kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybės studentams. Vizitas į Bulgariją įvyko pasinaudojus Erasmus+ programos galimybėmis lankytis užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose, su kuriomis KU yra pasirašęs Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis.

Vizito metu dėstytojai susitiko su universiteto Edukologijos fakulteto dekane prof. habil. dr. V. Kuteva-Tsvetkova, prodekanu doc. dr. S. Stefanovu bei Kūno kultūros teorijos ir metodikos (KKTM) katedros vedėju prof. dr. L. Petrovu.

Klaipėdos universiteto (KU) dėstytojų paskaitos buvo integruotos į Kūno kultūros teorijos ir metodikos (KKTM) katedros kuruojamą studijų programą.
Lekt. dr. R. Jančiauskas pristatė KU struktūrą ir akademinius padalinius, supažindino su Sveikatos mokslų fakulteto bei Kūno kultūros katedros studijų programomis ir moksline veikla. Vėliau jis skaitė paskaitas studentams apie jėgos sporto šakas, jų istorinę raidą, varžybų taisykles, inventorių, žymiausius Lietuvos ir užsienio šalių sportininkus bei jų pasiekimus.
Doc. dr. Zina Birontienė skaitė paskaitas fizinio krūvio kūno kultūros pamokose tema, pristatė studentų praktinių ir laboratorinių užsiėmimų modelį, iliustruotą konkrečiu tyrimo pavyzdžiu, atliktu naudojant komandinio darbo metodą. Tai aktyvus ir kūrybingas būdas studentų atsakomybei ugdyti.

Lankydamiesi šiame universitete, dėstytojai apžiūrėjo Edukologijos fakulteto materialinę bazę ir naują sporto kompleksą (sales, natūralią uolą, plaukimo baseiną, teniso aikštyną), kuriuo naudojasi KKTM katedros dėstytojai ir studentai. Kompleksas buvo pastatytas ES lėšomis vykdant Europos sąjungos projektą. KKTM katedros dėstytojai atvykusius dėstytojus supažindino su studijų programoje naudojama turizmo baze kalnuose, parodė liaudies muziejų. Vizito metu buvo užmegzti nauji ryšiai su mokslo darbuotojais, patobulinti dėstytojų anglų kalbos gebėjimai.

 

Parengė: lekt. dr. Rolandas Jančiauskas, doc. dr. Zina Birontienė